Föregående sida

Knut Olof "Olle" Evald Nilsson

f. 16/12 1897 i Visby sf. d. kl. 03.00 24/1 1945 i Visby sf. stg. 598. Olofs föräldrar var skräddaren Johan Fredrik Nilsson f. 28/9 1866 i Skärkind, Östergötlands län, d. 20/11 1947 i Visby sf., gift den 27/4 1891 med Karolina Olivia Ramstedt f. 23/8 1862 i Styrstad, Östergötlands län, d. 26/10 1940 i Visby sf. Olofs syskon: Nanna Karolina f. 27/2 1891 i S:t Olai, Norrköping. Per Johan f. 5/10 1892 i Hedvig, Norrköping. Nils Fredrik f. 18/11 1894 i Hedvig, Norrköping. Lars Erik f. 29/4 1901 i Visby sf. d. 20/4 1903 i Visby sf. av lunginflammation. Två tvillingbröder f. och d. 17/10 1903 i Visby sf.

De hade flyttat till Visby sf. från Hedvig Eleonora, Stockholm den 30/6 1896.

Olof gifte sig med Anna Hilda Andersson f. 20/6 1897 i Visby sf.

Barn: Börje Olof f. 23/9 1927 i Visby sf. d. 13/6 2006 i Maria Magdalena, Stockholm.

   
Beredskapsinkallad I 18 (Intendenturen)

Halkan vållar trafikolycka. Visbybo allvarligt skadad i går eftermiddag.

En trafikolycka son får skrivas på halkans konto, inträffade vid 4-tiden i går eftermiddag på Stenkumlaväg. En lastbil höll på att köra om några cyklister, då en av dem, 47-årige skräddaren Olof Nilsson från Smittenslund i Visby, slirade omkull på isgatan och slog huvudet i bilen. Han fick en mycket allvarlig skada och förlorade genast medvetandet. På lasarettet kan man ännu inte yttra sig om utgången, men Nilsson har dock tidvis börjat återfå medvetandet. Han har erhållit en svår hjärnskakning och har sannolikt också ett brott på skallbasen.

Olyckan inträffade utanför L. Anderssons affär på Värnhem och lastbilschauffören, som höll på med att köra gatsten till Visborgs slätt, var på väg inåt staden efter ett nytt lass. Vid Värnhem iakttog han två cyklister som åkte i bredd och då han på andra vägkanten hade några lekande barn höll han mitt på den breda vägen vid omkörningen. Han hade på grund av isföret kört sakta, omkring 25 km., och ansåg att mellan bilen och den yttersta cyklisten hade avståndet varit 1-1,5 meter, varför han ansåg sig kunna köra om utan risk. När han hade cyklisterna mitt för förarhytten slirade emellertid den som åkte närmast och kort därefter följde en duns, varvid föraren försiktigt bromsade in.

Han fann att båda cyklisterna fallit omkull och en av dem låg medvetslös tvärs över vägen samt blödde ur näsan och ett sår i nacken. Ambulansen tillkallades och förde den skadade till lasarettet

Nilsson, som är inkallad, hade tillsammans med en kamrat varit ute på Visborgs slätt för att ordna en del persedlar och enligt vad kamraten uppgivit hade N. kort före olyckan av okänd anledning åkt upp i bredd med honom. När bilen passerade hade Nilsson slirat omkull och troligen slagit huvudet i bilens bakdäck, som dock inte gått över Nilsson. I fallet hade båda åkt omkull. Bilen hade kört sakta och även den hörda cyklistens uppskattning av avståndet mellan bilen och Nilssons cykel till drygt en meter. Olyckan får sålunda tillskrivas det svåra väglag som rådde under fredagskvällen.

 

Sanda gångbanorna!

Det hala väglaget under fredagen och i dag har också medfört många andra missöden och polisen har med anledning härav velat rikta en maning till alla fastighetsägare att på trottoarer och gator utanför resp. fastigheter skaffa bort snö och is samt strö gångbanorna med sand eller annat lämpligt material. (Gotlands Allehanda 20/1 1945)

 

------------------------

   

Döden följde.

Skräddaren Olof Nilsson, Visby, som i fredags under cykelfärd svårt skadades vid en kollision med en lastbil, avled tidigt i morse på lasarettet. Nilsson som länge låg medvetslös, föreföll igår något bättre och var stundvis vid sans. Emellertid förvärrades tillståndet och kl. 3 i morse avled han.

Den under så tragiska omständigheter bortgången, som var fyrtiosju år gammal, var född och uppväxt i Visby. Efter slutad skolgång kom han i skrädderilära hos fadern, skräddaremästaren J. F. Nilsson, Visby, och konditionerade sedan på olika håll, bl. a. i Stockholm och Slite. Under närmare ett 20-tal år var han även anställd hos Östergren & Arvidsson vid Adelsgatan. Under krigsberedskapen har han under ett par år tjänstgjort vid kronans skräddareverkstad i Tingstäde och de senare åren vid I 18:s depå.

Olof Nilsson efterlämnar minnet av en gladlynt människa och god kamrat, och han får även betyget som mycket skicklig hantverkare i sitt fack. Han sörjes närmast av maka, född Andersson, en son, fader, bror och syster. (Gotlands Allehanda 24/1 1945)

 

----------------------

  

Under militära hedersbetygelser fördes igår middag stoftet efter den vid kollisionsolyckan på Stenkumlaväg till den skadade skräddaren Olof Nilsson, Visby.

Min älskade

O L L E

min käre pappa

lämnade oss, släkt och vänner

i dag i djupaste sorg.

Visby den 24 jan. 1945.

ANNA NILSSON

Börje

Far              Syskon

----------
För den, som önska följa

                                                       den avlidne till graven, med-

delas, att jordfästningen äger

rum i Östra Gravkapellet

tisdagen d. 30 jan. kl. 2 em.,

där samling sker kl. 2,45.

(Gotlands Allehanda 25/1 1945

Samlingen ägde rum i Östra gravkapellet, där även jordfästningen förrättades av pastorsadjunkten S. E. Wihlborg. I den stämningsfulla sorgeakten deltog förutom den avlidnes anhöriga samt vänner och kamrater till honom även en militär hedersvakt jämte I 18:s musikkår, vilka sistnämnda beledsagade psalmsången och även spelade ett par kompositioner.

Sorgehögtidligheten inleddes med ps. 377: 1, 2 och 5 ”Närmare Gud till dig” varefter officianten framträdde och läste en anslående betraktelse med ledning av orden: ”Det är endast ett steg mellan mig och döden, ett steg mellan mig och Gud”. Vidare erinrade han om den hänsovnes plötsliga bortgång och den tragiska olyckan, varjämte några tröstens ord uttalades till de sörjande. Efter jordfästningen sjöngs ps. ”Så tag nu mina händer”, varpå kransnedläggningen följde. Före denna spelade musikkåren Integer vitæ.

En vacker skörd av kransar nedlades vid båren med korta anföranden, däribland en av chefen för intendenturkompaniet I 18, samt vidare från olika grenar inom intendenturkåren. Från firma Östergren & Arvidsson nedlade fabrikör Gust. Arvidsson en krans med ett sista tack och farväl. Efter kransnedläggningen i kapellet utbars kistan av sex militärkamrater till den döde medan musikkåren spelade Beethovens sorgmarsch.

Sedan gravsättningen ägt rum på Södra begravningsplatsen lyste officianten frid över vilorummet. Hr John Andersson framförde på de anhörigas vägnar ett tack för den hedersbevisning som kommit minnet efter Olof Nilsson till del.

Bland kransarna märktes utom de ovan nämnda sådana från personalen vid skrädderiverkstaden I 18 (En sista hälsning), Fältpost 18501 (blågula band: Tack för god vakt), Kronobageriet (blågula band: En sista hälsning). (Gotlands Allehanda 31/1 1945)

  

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"