Föregående sida

Peter Berg - Lilliehorn

f. 1688-04-05 i Karlskrona d. 1753-01-17 på Kråkerum och begraven i Mönsterås kyrka, där hans vapen uppsattes.

Son till handelsmannen Per Jönsson-Berg.

Gift 1:a 1710 med Ulrika Cederstierna f. 1695 d.1715-12-22 (i barnsäng)

Gift 2:a 1720-10-20 med Dorothea Leijoncrona d. 1756-08-24 på Kråkerum.

Barn: Maria f. 1713 på Målen d. 1713, Carl Samuel f. 1714 på Målen d. 1714, Samuel Carl f. 1715 d. 1757 (Kapten),  Christoffer Adam f. 1722-09-24 på Skårebo i Kristvalla d. 1723 på Stora Alebo i Bäckebo, Ulrik Teodor f. 1723 d. 1769 (Kapten), Gert Julius f. 1725 d.  1800 (Överstelöjtnant), Edvard f. 1726 d. 1796 (Överstelöjtnant), Catharina Lovisa f. 1728-09-?? (Gift med en bonddräng), Per f. 1729. d. 1798 (Konteramiral ), Johan Ludvig döpt 1732-03-09 på Kråkerum d. ogift och tjänstlös 1755-07-19 i Stockholm,  Francoise Ulrika f. 1734-06-23 på Kråkerum d. 1768-07-19 i Persnäs prästgård, Beata f. 1736-08-26 på Kråkerum d. 1778,  Barbro Dorotea f. 1739-10-07 på Kråkerum d. 1740, Emerentia Aurora f. 1740-12-04 på Kråkerum, Anna Eleonora f. 1742-02-23 i Mönsterås d. 1788-02-10 Björnö, Fredrik Vilhelm f. 1743-05-09 på Kråkerum d. 1743, Vilhelm Jakob f. 1744-11-04 på Kråkerum d. 1747-05-30

Volontär vid Kalmar regemente 1709. Löjtnant därst. 1714. Chef för skansen Stålhatten på Gotland. Sekundkapten 1717. Premiärkapten 1717-10-23. Adlad 1719-10-10. Majors avsked 1726-03-05.

Han bevistade slaget vid Hälsingborg. Kommenderades 1711 till Gotland, där han förde befälet på skansen Stålhatten. Gick därefter med svenska transporten till Rügen, varest han på egen begäran beordrades på en esping och borttog från danskarna under Greifswaldsö ett nära vid danska fregatterna, men tre mil från svenska flottan liggande fartyg, lastat med spannmål. Var 1714 på den eskader, som gick åt nyenska sidan och förjagade då med något manskap ett på en holme vid Hangö udd posterat parti. Bevistade slutligen 1718 års fälttåg i Norge.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"