Föregående sida

Carl Johan Liljenström

f. 26/9 1894 i Landskrona Malmöhus län d. 28/5 1965 i Engelbrekt Stockholms stad

--------------------------------------

Gift 19/11 1939 med Ingeborg Ottilia Hallerström f. 27/6 1900 i Klara Stockholms stad d. 5/8 1987 i Engelbrekt Stockholms stad

       

Studentexamen i Landskrona 1915, tjänst vid Göta artilleriregemente 15/6 1915, vid Gotlands artillerikår 20/6 1916, furir 30/8 1916, reservofficersexamen 1/5 1917, styckjunkare 1/9 1917, vid Gotlands artillerikår 5/5 1918 - 6/10 1931, fänrik 18/1 1918, i reserven, underlöjtnant 26/3 1920, löjtnant 17/9 1923, vid Karlsborgs luftvärnsregemente 13/7 1936 -31/8 1938, vid Gotlands artillerikår 28/9 1938 - 5/10 1938, kapten 3/9 1939, chef för 1. luftvärnsautomattroppen 2/9 1939 - 1/11 1939, batterichef för 1. luftvärnsbatteriet 1/11 1939 - 14/5 1940, vid A 401 3/6 1940 - 8/7 1940. I det civila ingenjör vid Motala verkstad.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"