Föregående sida

Erik Anders Engelbert Rönnstedt

f. 7/11 1893 i Stora Kopparbergs stadsförsamling, Kopparbergs län. d. 28/2 1942 på Upplandsgatan 54, Gustav Vasa, Stockholm (Visby) av cardio sclerosis. Begravd den 12/4 1942 på Leksands kyrkogård, avd. A, kv. 5, nr. 693.

   

Han var son till folkskolläraren Erik Anders Andersson Rönnstedt f. 12/9 1857 i Leksand, Kopparbergs län, d. 9/1 1935 i Leksand, Kopparbergs län.

Gift med Karin Andersdotter f. 18/4 1867 i Leksand, Kopparbergs län, d. 11/7 1945 i Leksand, Kopparbergs län.

Engelberts syskon: 1 syster.

De flyttade den 29/12 1899 till Sala s. f. Fadern folkskollärare.

----------------------------------------------------------------------

Gift 4/6 1922 med Anna Cederberg f. 2/6 1895 i Kila, Västmanlands län, d. 16/10 1990 i Kila, Västmanlands län.

Barn:

Marianne f. 11/4 1923 i Matteus Stockholms stad

           

Kom i tjänst 1916, löjtnant vid Gotlands infanteriregemente 1921, i reserven, kapten 1941, kompanichef för 1. självständiga sjukvårdskompaniet 1941.

   

Dödsfall

Kaptenen i Gotlands infanteriregementes reserv Erik Anders Engelbert Rönnstedt, Västerås har hastigt avlidit härstädes under beredskapstjänstgöring. Dödsorsaken var hjärtförlamning. Den bortgångne var dalkarl till börden, född i Falun den 7 november 1893. Studentexamen avlade han 1913. Han blev fänrik 1916, underlöjtnant 1921 och kapten i Gotlandsinfanteriregementes reserv 1941. Han har även bedrivit universitetsstudier i Uppsala och kom 1918 som banktjänsteman till Stockholm, där han stannade till 1925. Rönnstedt, som tidigare varit chef för sjukvårdskompaniet, var känd som en vänsäll och sympatisk man. Han sörjes närmast av maka och dotter samt moder och syster.

 

 

Militärbegravning

Äger rum om torsdag den 5 kl. 13 rum i domkyrkan härstädes, då stoftet efter kapten Engelbert Rönnstedt under militära hedersbetygelser kommer att vigas till den sista vilan. Stoftet kommer därefter att överföras till fastlandet för eldbegängelse. (Gotlands Allehanda 3/3 1942.

 

  

Jordfästningar

Under högtidliga former och med övlig militär hedersbevisning förde i går middag (5/3 1942) stoftet efter kaptenen i Gotlands infanteriregementes reserv Engelbert Rönnstedt till den sista vilan. Jordfästningen ägde rum i domkyrkans kor som var smyckat med kransar och levande ljus. Då kistan inbars i kyrkan bildade trupper ur I 18 häck vid ingången och musikkåren utförde Beethovens sorgmarsch. Som officiant fungerade stabspastor Erik Beijer.

Den högtidliga akten inleddes med ps. 572, varefter pastor Beijer höll en betraktelse över orden i Matt. 14:8 samt förrättade den ritualenliga jordfästningen. Därpå sjöngs ps. 400: 10, 11 och sedan spelade musikkåren ”Mitt liv är en våg” av Laurin.

Kransnedläggningen vidtog därefter och först framträdde överste Janse, som nedlade en krans från I 18:s officerskår, major Lindeborg uttalade en sista hälsning till vännen och kamraten samt nedlade en krans och vidare nedlades kransar från flera andra håll. Under tonerna av Carl XV:s sorgmarsch fördes kistan ut ur kyrkan. Stoftet kommer senare att överföras till fastlandet för eldbegängelse.

Bland kransarna märktes sådana från I 18:s officerskår, röda och vita band, från sjukvårdskompaniet, röda och vita band, från officerare och underofficerare vid Fältpost 18110, En sista hälsning, blågula band, från I 18:s underofficerskår, röda och vita band samt från kompaniets manskap, En sista hälsning, röda och blå band. (Gotlands Allehanda 6/3 1942)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"