Föregående sida

Karl Anders Landberg

f. 10/9 1911 i Trollhättan Älvsborgs län d. 18/1 1988 i Oscar Stockholms stad

-----------------------------------------

Gift 31/10 1943 med Gunvor Ingegerd Larsson f. 3/10 1914 d. 23/5 1963 i Farsta Stockholms stad

Barn:

Ulla Marianne f. 9/1 1946 i Matteus Stockholms stad

Kerstin Ingegerd f. 4/4 1948 i Matteus Stockholms stad

       

Vid Värmlands regemente 15/6 1933, vid Älvsborgs regemente 18/6 1933, vid Gotlands infanteriregemente 25/7 1934, i reserven, vid Regementsstaben 2/9 1939 - 14/4 1940, korpral 8/12 1939, konstituerad furir 20/4 1940, vid I. Bataljonsstaben 15/4 1940 - 25/6 1940, vid 3. Depåkompaniet 26/6 1940 - 30/6 1940, infanteriofficersutbildning 1/7 1940 - 28/9 1940, sergeant 1/10 1940, vid 1. Signalkompaniet 29/9 1940 - 5/1 1941, fänrik 1/7 1941, vid IV. Bataljonsstaben 17/6 1941 - 14/9 1941, löjtnant 1/10 1943, vid 41. Signalkompaniet 15/9 1941 - 4/8 1944, kapten 1/10 1951

 

 

När signalisterna ryckte in i december 1939 var han logementschef och förblev så långt in på 1940. Han var med på radiosidan och hade befäl överen egen grupp där. Gick den långa vägen med kurser och extra utbildning och slöt som kapten. Var begeistrad över Gotland och skaffade sig så småningom en egen stuga på ön, där han tillbragte mycket av sin tid. Var med på de flesta jubiléer föreningen firade och var bland de första som föreslog att en signalistförening skulle stiftas. (SS 40)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"