Föregående sida

Jacob Grundel

f. 29/12 1657 i Stockholm d. 4/1 1737

----------------------------------------------------------------------

Gift 20/8 1685 med Margaretha Beata de Besche f. 1667 d. 6/3 1749

Barn:

Simon Gustaf f. 23/6 1686 d. ?/7 1686

Jakob f. 30/10 1687 d. 14/11 1687

Margareta Beata f. 24/6 1689 d. 13/10 1772 Fullerö

Gerhard f. 30/8 1690

Simon Jakob f. 21/9 1691 d. 14/7 1733 i Kalmar

Erika Altéa Maria f. 24/5 1706 d. 29/10 1791 i Växjö

    

Konduktör vid fortifikationen i Dünamünde skans 25/7 1673, volontär vid flottan 1675, löjtnant vid Hälsinge regemente 17/4 1676, fortifikationskapten vid armén i Skåne 22/7 1676, kapten vid Västmalands regemente 26/2 1678, kapten vid Cronmans regemente i Narva 3/2 1684, kapten vid Södermanlands regemente 5/2 1686, major vid Dalregementet 28/5 1694, överstelöjtnant 14/9 1698, överstelöjtnant vid Upplands femmänningsregemente till fot 2/1 1703, överste för Södermanlands regemente 28/9 1709, avsked 30/7 1711, överste för Livgardet 3/2 1712, avsked 30/7 1712, landshövding på Gotland 11/7 1719, landshövding i Västerbotten 11/11 1719, friherre 13/1 1720, generalmajors titel 1720, avsked med generallöjtnants titel 18/6 1733. Bevistat fältslagen vid Halmstad, Lund, Narva samt Hälsingborg.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"