Föregående sida

Jacob Olofsson von Hökerstedt

f. 1685-06-25 i Hökerstads by Östergötlands län d. 1757-06-25 i Visby

 

Gift 1712-11-04 i Stockholm med Hedvig Eleonora von Bleichert f. 1695 d. 1742-03-06 i Visby

Barn:

Susanna Margareta f. 1713-10-16 d. 1791-11-24 i Stockholm

Fredrika Eleonora f. 1715-07-08 d. 1785-06-08 i Stockholm

Hedvig döpt 1716-08-07 i Stockholm d. 1737-04-06

Nils (Bleckert) döpt 1718-03-21 i Stockholm d. 1776-09-27

Jakob f. 1719

Ulrika f. 1720 d. 1734

Carl Gustaf f. 1722-05-06 i Stockholm d. 1788-12-19 i Visby

Johan döpt 1725-04-04 i Stockholm d. 1742-05-19 i Visby

Sofia Amalia döpt 1727-06-03 i Stockholm d. 1762

Kammarskrivare i kammarkollegium 1705. Bokhållare vid fältstaten i Livland 1708. Upphandlingskommissarie vid magasinerna i Stockholm 1712. Assessor i kommerskollegium 1717-10-07. Ledamot av utredningskommissionen 1719-08-25. Adlad s. å. 12/9 (introd. 1720 under nr 1656). Deputerad för granskning av pestplakatet 1721-11-20. Ledamot av sundhetskollegium 1722 och av statskommissionen 1724–1725, 1728 samt flera år på 1730-talet. Uppsyningsman vid magasinsinrättningen i Stockholm 1727-07-01. Kommerseråds titel s. å. 6/7. Ledamot av landshjälpsdeputationen s. å. och av myntkommissionen s. å. 19/9. Kommerseråd på ord. staten 1729-11-15. Tillsyningsman vid rasp- och spinnhuset 172(9). Deputerad för överseende av 1733 års författning rör. Mått och vikt 1737-03-15. Landshövding på Gotland 1738-09-26.

Han blev 1710 vid Rigas övergång fången och förd till Moskva, men flydde 1711 lyckligen därifrån

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"