Föregående sida

Nils Posse af Säby

f. 21 februari 1660 i Genéve i Schweiz d. 12 april 1723.

 

Gift 1704 med friherrinnan Henrietta Beata Horn af Marienborg f. 1677 d. 1740.

Barn:

Carl Hendrik f. 1705 d. 1761

Nils Christian f. 1707 d. 1718

Lennart Johan f. 1708 d. 1708

Elenora Magdalena Mariana f. 1711 d. 1743

Mauritz f. 1712 d. 1787

Fänrik vid Östgöta regemente ? december 1675, löjtnant vid Upplands regemente 2 januari 1677, kapten 12 juni 1678, kapten vid G M Lewenhaupts svenska infanteriregemente i Holland 27 september 1688, major vid svenska Livregementet till fot 1691, kommendant på Nya Elfsborg, överstelöjtnant vid Livregementet till fot 13 april 1697, överste vid Nerikes och Värmlands tremänningsregemente till fot 30 januari 1701, kommendant på Bauske i Kurland 3 augusti 1701, överste vid Livregementet till fot 23 februari 1705, kommendant i Göteborg, landshövding på Gotland 23 maj 1711, avsked 5 oktober 1716, landshövding och överkommendant i Göteborg och Bohuslän 18 juni 1719.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"