Föregående sida

Gustaf von Psilander

f. 1669-08-15 i Stockholm d. 1738-03-18 i Karlskrona Blekinge län

 

Son till Per Persson Psilander o h h Elisabet Johansdotter

------------------

Gift 1697-12-07 i Karlskrona med Ingrid Lepin f. 1676-07-18 i Kristianopel i Blekinge län d. 1729-10-10 i Kalmar Kalmar län.

Barn:

Anna Elisabet f. 1698-09-12 d.1699-11-09

Anna Elisabet f. 1700-08-11 d. 1772-07-13

Peter f. 1702-09-20 i Karlskrona d. 1776-03-11 i Stockholm

Gustava Johanna f. 1705-01-08 i Karlskrona d. 1772-03-0?

Hans f. 1706-04-09 i Karlskrona 1706-09-20

Hans f.1708-03-04 i Karlskrona d. 1752-08-01 (Kommendör)

Ingrid Beata f. 1710-05-09 d. 1718-01-07 i Visby

Charlotta Catharina f. 1713-03-28 i Karlskrona d. 1771-01-24

Sofia Maria f. 1714-08-03 i Karlskrona d. 1755-02-08

Kompaniskrivare vid amiralitetet 1687, arklimästare 1688, konstapel 1689, i holländsk örlogstjänst, underlöjtnant vid svenska amiralitetet 1694, överlöjtnant 1697, kapten 1700, holmmajor i Karlskrona 1710, adlad 1712, schoutbynacht 1712, vice amiral 1714, amiral 1715, landshövding på Gotland 1716, friherre 1719, landshövding i Kalmar län och på Öland 1728, president i amiralitetskollegium i Karlskrona 1734

   

Han bevistade under sin holländska tjänst förutom andra sjötåg sjöslaget mellan de allierade och franska flottan i Kanalen år 1690 samt gjorde resor till Spanien, Portugal och Moskva. Blev, då han såsom kommenderande örlogsskeppet Öland skulle hemkonvojera en svensk handelsflotta från Portugal, den 28 juli 1704, åtta mil från engelska vallen av engelska schoutbynachten William Wheston med åtta linjeskepp angripen, för det han ej ville stryka flagg för den storbrittaniska, och efter ett ganska skarpt skjutande å ömse sidor, varvid hans skepp blev gjort redlöst och en stor del av hans folk dödad eller blesserad, uppbringad tillika med handelsflottan till Thomsen, men fick, sedan skeppet blivit reparerat, av drottning Anna jämte stort lovord för sin tapperhet tillstånd att med sitt skepp och handelsflottan fritt hemresa till Sverige.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"