Föregående sida

Anders Sparrfelt

f. 1645 d. 1730-03-14 i Turinge.

 

Son till krigsrådet Johan Sparrfelt och hans hustru Christina Siltman.

----------------

Gift 1:a 1671 med Anna Blixtcrona f. 1641 d. 1672

Gift 2:a 1676 med Margaretha Rehnsköld f. 1655 d. 1734.

Kanslijunkare 1668, ryttmästare vid  Plantings kavalleriregemente 1674, kapten vid garnisionsregementet i Stralsund 1674, kapten vid Modees bergsregemente 1674, major vid Västerbottens regemente 1676, överstelöjtnant vid A. Rehnskölds kavalleriregemente 1677, överstelöjtnant vid Elfsborgs regemente 1686, överstelöjtnat vid G M Lewenhaupts svenska infanteriregemente i Holland 22 september 1688, kommendant i Breda 1689, kommendant i Bergen-Op-Zoom 1691, överste i holländsk tjänst 1693, överste och chef Älvsborgs regemente 1698-1710, generalmajor 1709, landshövding på Gotland 1708, landshövding i Älvsborg 1710, avgång 1716.

 

Anders Sparrfelt är ett extremt exempel på att det krävdes en hel del tur för att överleva fram till generalsgraden. Under Karl XI:s krig var han tillsammans med sitt regemente, Västerbottens infanteri, kommenderad till skeppet Kronan sommaren 1676. Kronan flög i luften under slaget vid Öland och Anders Sparrfelt tillhörde de överlevande. Vid explosionen lär han ha slungats över två andra fartyg och fastnat i seglen på ett tredje. Sparrfelts lycka höll i sig och han överlevde även stora nordiska kriget. Han gick bort i stillhet år 1730, vid 85 års ålder.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"