Föregående sida

Hans Olof Gustaf Ekström

f. 19/4 1918 i Limhamn, Malmöhus län. d. 5/5 1940 i Visby

”Glottisödem som följd av inflammatoriska tillstånd i lungor och luftrör" (Följd av olyckshändelse med bromaceton. Bromaceton tycks ha varit en övningsstridsgas).

  

Son till brandsoldaten Gustaf Ekström f. 6/6 1889 i Vollsjö, Malmöhus län, d. 15/8 1962 i Slottsstaden, Malmö, Malmöhus län. gift den 24/9 1916 med Ida Maria Hansson f. 16/9 1890 i Helsingborgs Gustav Adolf, Malmöhus län, d. 12/3 1954 i Slottsstaden, Malmö, Malmöhus län.

 

Hans Olof Gustav flyttade den 8/12 1937 till Visby från S:t Petri, Malmö

--------------------------------------------------------------------------

Ogift

       

Kom i tjänst vid Gotlands artillerikår som volontär 1937, vicekonstapel, konstapel 1939

 

 

Dödsolycka vid artilleriet. Konstapel drack av misstag gasvätska

Å lasarettet härstädes har en konstapel Ekström från artillerikåren avlidit, sedan han där vårdats ett par dagar. Dödsorsaken var förgiftning.

Det uppges, att Ekström i sin förläggning på fredagen druckit ur en vichyvattenflaska, vilken emellertid innehöll gasvätska. Han kunde icke räddas till livet.

Den så hastigt avlidne var till börden skåning och han ansågs vara en synnerligen dugande och förhoppningsfull ung man. Han var sedan något år stamanställd vid artillerikåren. (Gotlands Allehanda 7/5 1940)

  

Under militära hedersbetygelser fördes i går stoftet efter konstapeln vid A 7 Hans Olof Gustav Ekström från bårhuset till hamnen, f. v. b. med båten till fastlandet. I processionen, som föregicks av infanteriregementets musikkår, deltog en paraderande trupp från A 7, och på vägen ned till hamnen spelade musikkåren en sorgmarsch. Vid ankomsten till hamnen höll militärpastorn vid A 7, domkyrkovicekomminister Stig Lindholm, en betraktelse, bl. a. erinrande om att den bortgångne nu skulle få komma till vila i sin hembygds jord. Kransar nedlades därjämte från artillerikåren och den avlidnes kamrater.

Ekström, som var född 1918 i Limhamn och kom i tjänst vid A 7 1937, kommer att jordfästas i Malmö. (Gotlands Allehanda 9/5 1940)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"