Föregående sida

Stig Ludvig Ugglas Olivecrona

f. 24/12 1912 i Danderyd Stockholms län d. 9/9 1969 i Oscar Stockholms stad

 

Son till överstelöjtnant Wilhelm Olivecrona o h h Marika af Ugglas

-------------------------------

Gift 10/3 1939 med Birgitta Olsson f. 10/10 1916 i Engelbrekt Stockholms stad d. 15/5 2006 i  Djursholm Stockholm

        

Studentexamen i Stockholm 1931, kadett vid Gotlands kustartillerikår, vid batteri Trelge 1940, fänrik 1941, löjtnant 1943, vid MB på Gotland 1944-45, kapten 1948, lärare i stabstjänst KSHS 1950-55, vid försvarskommandoexpeditionen 1950-54, detaljchef operationsavdelningen Marinkommando Ost 1954

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"