Föregående sida

Oskar Emil Andersson

f. 5/2 1871 i Väskinde. d. 29/6 1892 i Visby s. f. (Ire, Hangvar) av drunkning. Begravd den 3/7 1892 i Visby

    

Han var son till båtsman № 48 Sven August (Andersson) Björklund f. 20/7 1837 i Höreda, Jönköpings län, d. 9/7 1914 i Visby s. f. Gift den 22/11 1866 med Brigitta Maria Tingström f. 2/7 1833 i Endre, d. 26/4 1888 i Väte av kräfta.

Oskars syskon: Carl Johan Anton f. 17/1 1861 i Visby s. f., d. 1/6 1903 i Visby s. f. August Wilhelm f. 25/10 1863 i Follingbo, d. 2/3 1927 i Hemse. Maria Augusta f. 13/12 1866 i Väskinde. g. Hultgren. Johanna Christina Svanberg f. 22/3 1869 i Väskinde, d. 26/12 1869 i Väskinde av slag.

De flyttade den 8/4 1876 till Allekvia i Endre. Fadern statare.

De flyttade den 18/11 1878 till Lilla Råby i Hejdeby. Fadern arbetare.

Oskar flyttade den 26/11 1886 till Lilla Hulte i Endre. Dräng.

Han flyttade den 7/11 1887 till Kakhuse i Väte. Dräng.

Han flyttade den 17/4 1889 till Göteborg.

Han flyttade den 13/12 1889 till Visby s. f. artilleriet från Brännkyrka där han varit snickare.

(Fadern omgift den 21/7 1896 med Hilma Lovisa Ekelöf f. 8/6 1851 i Visby s. f., d. 1/11 1927 i Visby d. k. f.)

         

Artillerist № 48 vid 2. batteriet av Gotlands nationalbevärings artillerikårs stamtrupp.

   

Fältmarsch har i dag (ons. 29/6 1892) på morgonen anträdts af härvarande artillerikår under befäl af kapten Fahnehjelm. Batteriet bestod af 6 kanoner, 2 ammunitionsvagnar, 3 packvagnar och 73 hästar. Marschrouten är Visby—Ihre—Fårösund—Furubjers. Återkomsten hit sker om lördag. (Gotlands Allehanda 29/6 1892)

 

Drunknade under badning gjorde i onsdags e. m. (29/6 1892) invid Ihre i Hangvar 21-årige artilleristen Oskar Andersson, hvilken deltog i artillerikårens förut nämnda fältmarsch. Under permission hade han begifvit sig ner till Ihre qvarn jämte ett par kamrater. Dervid råkade han fastna i äfvan på bottnen, hvilken neddrog honom med sådan kraft, att hans kamrater icke mäktade rädda honom, utan kunde han upptagas först som lik. Han forslades i går in till staden. (Gotlands Allehanda 1/7 1892)

 

Högtidlig var den jordafärd som igår middags bestods den vid Ihre i onsdags drunknade artilleristen Oskar Andersson. Han följdes till grafven af hela artillerikåren paradklädd, och under tåget ut till nya kyrkogården spelade musikkåren en sorgmarsch.

Jordfästningen förrättades af regementspastor Söderberg, som till ämne för sin dödsbetraktelse valt orden ur Ebr. 13: 14: ”Ty vi hafva här ingen varaktig stad, utan vi söka efter den tillkommande.” (Gotlands Allehanda 4/7 1892)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"