Föregående sida

Folke Erik Axel Pettersson

f. 12/4 1919 i Stora Klintegårda, Väskinde, d. 17/9 1943 i Stora Bläsnungs, Väskinde (Lärbro) ”Har enligt uppgift av den avlidnes moder skjutit sig i sinnesförvirring.”

Begravd den 24/9 1943 på Väskinde kyrkogård, avd. G Gamla kyrkogården, nr. 37.

Han var son till jordbruksarbetaren Oscar August Anton Pettersson (Roos) f. 22/10 1883 i Hangvar, d. 6/8 1968 i Martebo. Gift den 18/2 1914 med Rut Agnes Laurentia Andersson f. 3/5 1895 i Lau, d. 18/3 1963 i Väskinde. Skilda den 1/5 1937.

Folkes syskon:

Viola Maria Ingegärd f. 7/11 1914 i Visby, d. 23/10 1992 i Eskilstuna Kloster. g. Söderström.

Anna Margit Linnéa f. 24/5 1917 i Väskinde, d. 7/9 1999 i Mjölby. g. Blom.

Sven-Olof Knut Anders f. 12/6 1930 i Väskinde, d. 25/5 1948 i Väskinde.

Folke flyttade den 17/11 1933 till Martebo.

Han flyttade den 11/12 1935 till Martebo. Jordbruksarbetare.

Han flyttade den 2/12 1937 till Lärbro.

   

Inkallad under mobiliseringen

En dödsolycka inträffade under gårdagen vid en militärförläggning utanför Slite, där en inkallad byggnadssnickare Folke Pettersson handskades så ovarligt med sitt gevär, som var laddat, att han träffades av ett skott. Han fördes till krigssjukhuset i Lärbro, men där kunde man endast konstatera, att döden inträtt.
Den bortgångne, som i det civila var byggnadssnickare och 25 år gammal, har varit inkallad till krigstjänst i olika perioder och skulle snart rycka ut. Han har i ett par års tid haft anställning vid byggnadsfirman Bror Eriksson härstädes och får från detta håll det bästa vitsord, i det att Pettersson var en synnerligen duktig snickare och skötsam i sitt arbete. Han efterlämnar som närmast sörjande moder i Väskinde samt trolovad och syskon. Landsfiskal Bonde i Slite har hand om polisutredningen, som kommer att närmare ge klarhet i huru vid händelsen tillgått.

 

Vid en militärförläggning utanför Slite berövade sig häromdagen (17/9 1943) en inkallad 25-årig gotlänning livet genom ett gevärsskott. Han hade varit på permission längre än tillåtet och då han kände sig orolig för efterräkningar berövade han sig livet.

(Gotlänningen 20/9 1943)

 

− Stoftet efter 24-årige Folke Pettersson, Väskinde, vigdes i går till den sista vilan. Jordfästningen ägde rum i sockenkyrkan och inleddes med ps. 548: 2-3, varefter kyrkoheder G. Enwall höll en betraktelse över orden ”Det är blott ett steg mellan mig och döden” samt förrättade jordfästningen enligt ritualen. Akten avslöts med ps. 345: 5-6, varefter kistan bars ut ur kyrkan av sex av den avlidnes kamrater från KA 3 och sänktes i graven. Bland kransarna märktes en från KA 3, vilken nedlades av en underofficer från kustartillerikåren. Sist lyste kyrkoherde Enwall frid över graven. (Gotlänningen 25/9 1943)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"