Föregående sida

Tord Rune Runeborg

f. 12/12 1921 i Visby s. f., d. 6/10 1941 i Visby Gotlands län. I en flygolycka vid F 5 Krigsflygskolan (utanför Tylösand) av laceratio capitis. et cerebri. Begravd den 12/10 1941 i Visby.

    

Son till major Lukas Andersson Runeborg f. 3/12 1874 i Gryt, Södermanlands län, d. 24/9 1937 i Visby s. f. av akut blindtarmsinflammation. Gift den 25/9 1909 med Ellen Signe Eleonora Kolmodin f. 3/1 1880 i Häverö, Stockholms län, d. 19/7 1966 i Visby.

Tords syskon:

Stig Rune f. 19/8 1910 i Visby s. f., d. 22/11 1993 i Visby.

Elsie Signe Maria f. 12/6 1915 i Visby. g. Arver.

Åke Rune f. 26/4 1913 i Visby.

Bo Rune f. 12/12 1919 i Visby s. f., d. 13/1 1920 i Visby s. f.

 

Tord avgick den 13/6 1940 från Visby högre allmänna läroverk för att påbörja sin militärtjänstgöring. Han blev den 11/3 1937 medlem i NSAP Nationalsocialistiska Arbetarepartiets ungdomsförbund NU Nordisk Ungdom. NU-lagledare i Visby den 15/3 1939. Kamratskapsledare för kamratskap Tjelvar i Visby den 29/5 1939.

Han bevistade ett Hitler Jugendläger i Tyskland.

       

Officersaspirant vid F 10 Kungl. Skånska flygflottiljen. Värnpliktsnummer: 115 75/1940.

(GFSU:1. Grundläggande flygslagsutbildning). Flygplanet han förolyckades med var en J 8 Gloster Gladiator. Kod: 35. Registreringsnummer: 246. Anledning till haveriet: Kollision med havsytan i dimma.

   

Kollision i luften, två flygare dödade.

Olycksflygning i tät dimma, sammanstötning på låg höjd.

Vid ett flyghaveri på måndagsförmiddagen i trakten av Tylösand dödades två officersaspiranter. Två flygplan, i vilka förarna för tillfället voro ensamma, ha av allt att döma råkat in i tät dimma och därvid av hittills outredd anledning störtat i havet.

De dödade äro officersaspiranterna Carl Peter R:son von Heidenstam och Tord Rune Runeborg. Aspirant von Heidenstam var född den 21 oktober 1920 och hemmahörande i Stockholm. Han var son till kammarherre Rolf von Heidenstam. Officersaspirant Runeborg, som var född den 12 december 1921 och hemmahörande i Visby, var son till framlidne major Runeborg och hans efterlevande maka, Visby.

Flygvapnets haverikommission har beordrats till olycksplatsen.

  

Sikten blott 150 meter.

De båda planen hade iakttagits över …öndramslandet utanför Halmstad omedelbart före haveriet. De hade följt kustlinjen och på grund av dimman flugit mycket lågt. Så snart olyckan inträffade skyndade folk från Tylön och från land till platsen. De första som nådde ut till själva olycksplatsen voro ett par fiskare.

Det var oerhört tät tjocka och sikten var inte längre än 100 à 150 meter, berättar en av dem för Svenska Dagbladets korrespondent. Vi hörde flygplanen på mycket låg höjd, så lågt att det förvånade oss att de gått klara för land. ”kan det gå väl att flyga i en sådan dimma”, sade vi till varandra. Och just i samma ögonblick hörde vi en smäll och en duns och motorbullret upphörde med ens. Vi rodde mot platsen så snabbt vi någonsin kunde. Det var bara 2 à 300 meter att ro men när vi kom fram fanns intet att göra för att rädda de ombordvarande. På botten såg man tydligt ett plan på fyra à fem meters djup. De ombordvarande hade tydligen inte kunnat göra något som helst för att rädda sig själva. Haveriet inträffade på så låg höjd att det var fråga endast om sekunder eller bråkdelar av sekunder.

Planen flögo på endast 20 à 30 meters höjd, berättar ytterligare en person som vid tillfället befann sig vid Tjuvahålan. (Svenska Dagbladet 7/10 1941)    

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"