Föregående sida

Karl Folke Jansson

f. 25/11 1919 i Träkumla Gotlands län d. 2/11 1941 i USA (U.S. Marine Hospital, Norfolk, Virginia, U.S.A.) av lungtuberkulos. Begravd på Forest Lawn Cemetary

 

Son till byggnadssnickaren Karl Willy Josef Jansson f. 24/5 1885 i Hejde Gotlands län d. 22/4 1948 i Visby. Gift den 6/2 1919 med Emma Dorotea Hallberg f. 5/10 1890 i Träkumla Gotlands län 6/12 1965 i Visby.

Syskon:

Villy Oskar Johannes f. 21/12 1912 i Träkumla (Hennes ”oäkta”)

Gösta Erik f. 30/4 1914 i Maria Magdalena Stockholm (Hennes ”oäkta”)

Gustaf Helmer f. 10/10 1925 i Träkumla

  

Folke flyttade den 15/5 1928 till Visby från Träkumla.

 

”Fadern uppvisade den 2/12 1941 brev från svenska konsuln Herman Aspegren i Norfolk i vilket meddel. Lämnades om dödsfallet och begravningen. Jansson jordfästes den 4/11 1941 av pastorn i den lutherska församlingen i Norfolk. Jansson gravsattes samma dag å Forest Lawn Cemetary.” (FI:6 uppsl. 16)

       

Inskriven vid Visby sjömanshus den 1/9 1937 № 3270. Tjänstgjorde på norska fartyget M/S Fernhill

   

På U.S. Marine Hospital i Norfolk, Virginia, avled den 2 nov. lättmatrosen Folke Jansson. Han var född i Träkumla och vid sin död 22 år gammal. Han efterlämnar föräldrar, byggnadssnickaren Josef Jansson, Pilhagen, Visby, och hans maka, samt tre bröder, en hälsovårdsinspektör i Karlskoga, och de två övriga bosatta i Visby. Den bortgångne, som gick till sjöss i mycket unga år, var senast anställd som lättmatros på en norsk ångare. I våras medföljde han fartyget från Rio till New York och insjuknade där samt blev senare inlagd på ovan nämnda sjukhus, där han avled i struptuberkulos.

Jordfästningen ägde rum den 4 november i Lutherska församlingen i Norfolk i närvaro av svenske vice konsuln där Mr. Herman Aspegren och dennes maka jämte några norska sjömän. Gravsättningen skedde på begravningsplatsen Forest Lawn Cemetary. (Källa: 735)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"