Föregående sida

John Helge Hagbert Nygren

(Kallar sig i USA John H. Nygren) f. 22/5 1897 i Visby d. 19/1 1958 i Lancaster, Lancaster County. Pennsylvania USA

 

Son till Anna Lydia Elisabeth Nygren f. 19/3 1877 i Atlingbo Gotlands län d. 13/10 1924 i Katarina Stockholms stad (Maria sjukhus) av septichæmia. (Fader okänd)

Modern flyttade den 30/8 1899 till Katarina. Hon flyttade den 16/8 1901 till Visby.

  

John inskriven i Visby obefintlighetsbok ”1914 1/2 1917.”

John blev amerikansk medborgare 8/3 1917.

----------------------------------

Gift med Dorothy Brickner f. 12/1 1895 i Pennsylvania, USA d. ?/6 1987 i Lancaster, Lancaster County. Pennsylvania USA

        

Deltog i Första världskriget i US Navy. 1915 torpederad och sänkt i en motortanker av tyskar.

Deltog i Andra världskriget. I maj 1942 sänkt av tyskt flyg norr om Nordkap i Norra Ishavet på väg till Murmansk.

 

John Nygren var kapten på den amerikanska lastbåten SS Mormacsul. Fartyget ingick i konvoj PQ-16 som från Philadelphia skulle leverera varor till Murmansk i Ryssland. Fartyget sänktes 27/5 1942 utanför Nordkap efter att ha attackerats av tyska Ju-88 flygplan.

 

Konvoj PQ 16 lämnade Hvalfjord på Island den 21 maj under skydd av Lokal Eskort som sammanträffade med Ocean Eskort den 23 maj. Vid den här tiden av året skulle konvojen fungera under den arktiska sommarens eviga dagsljus. Detta minskade effektiviteten av U-båtsangreppen, men gjorde dygnet runt luftangrepp mer troligt. Det ökade också chansen för tidig upptäckt av tyska rekognoseringsflygplan.
Den 25 maj mötte PQ 16 sin kryssnings eskort, men samma dag upptäcktes konvojen av ett tyskt Focke-Wulf (Fw 200) rekognoseringsplan som började skugga konvojen. Samma kväll började Luftwaffe en serie attacker som fortsatte de närmaste fem dagarna, tills konvojen var inom sovjetiskt luftförsvarsområde. Ett skepp var skadat och tvingades återvända under eskort. Den 26 maj kunde alla flygattacker avstyras, men ett fartyg Syros, torpederades av tyska ubåten U-703. Den 27 maj började luftattackerna återigen. Tre fartyg sänktes och en annan skadades, en annan sjönk och en skadades på eftermiddagen. På kvällen sjönk ytterligare två fartyg och en skadades. Den 28 maj fick eskorten hjälp av tre sovjetiska jagare och fyra minsvepare. Deras extra eldkraft möjliggjorde att tyskarnas flygattacker uteblev. Den 29 maj delades konvojen, sex skepp som skulle anlöpa Archangel, medan återstoden dockade vid Murmansk. Åtta handelsfartyg förlorades, sex vid flygattack, en av ubåt U-703 och en av en mina. Två tyska u-båtar skadades under attackerna och ett okänt antal attackerande flygplan sköts ner.

 
SS Mormacsul
 

Gotländsk skeppare på Victoryfartyg

Hade svår resa till Sverige

Göteborg. (D. N.) Skandinaverna har gott anseende som sjömän i Amerika, konstaterar svenskamerikanen John Nygren, kapten på den amerikanska ångaren ”Anniston Victory”, som på måndagen kom till Göteborg med full last av styckegods och post. Före kriget var nära nog hälften av däcks- och maskinbefäl på de amerikanska handelsfartygen från andra nationer än USA, och de flesta var nog skandinaver.

Än är det gott om både svenskar, norrmän och danskar i de amerikanska båtarna, men den yngre generationen amerikaner har börjat söka sig till sjöss mer än förr, och den äldre generationen skandinaviska sjömän gick under kriget i land och skaffade sig andra jobb. Därför har den skandinaviska stammen minskat.

”Anniston Victory” har bortåt ett tiotal skandinaver i sin besättning. Övermaskinisten Alf Svendsen är norrman, och en styrman är svenskättling, född av svenska föräldrar i Amerika. Stewarden Hans Pedersen har blivit ganska internationell sedan 1919 lämnade Danmark. Han har blivit fransk medborgare och är numera med sin franska hustru bosatt i Amerika.

Kapten Nygren, som är född i Visby men fått sin uppfostran i Stockholm, har varit med om två världskrig sedan han 1915 lämnade sitt fosterland. 1915 fick han som ung matros vara med om sin första krigsförlisning — en motortanker, som torpederades — men tyskarna var på den tiden ännu ganska humana mot amerikanerna, som då ännu inte kommit med i kriget, och motortankerns besättning fick varning att gå i båtarna innan fartyget sänktes. I maj 1942, då kapten Nygren var befälhavare på en amerikan i en konvoj till Murmansk, blev hans fartyg sänkt av tyskt flyg norr om Nordkap i Norra Ishavet. Av konvojens 35 fartyg var det sju som ”likviderades”. De flesta ombordvarande räddades emellertid av eskortfartygen.

Sedan dess har kapten Nygren gått med trupper, ammunition och förnödenheter till de flesta krigsskådeplatser — till Nordafrika, Frankrike, Italien, Nya Guinea, Filippinerna och Marianerna. Hemma i Sverige har han inte varit sedan 1938.

”Anniston Victory” gick från New York den 28 januari och skulle varit här för tre dagar sedan, om inte storm på Nordatlanten sinkat farten. Kraftiga järndörrar hade inte stått emot de väldiga sjöarna, varför man fått stötta dem inifrån med stora träbjälkar. Det var ett tag så att vi nästan kunde simma i hytterna, säger övermaskinisten.

Nära 8,000 ton last har man ombord, och en del skall lossas i Göteborg samt resten i Köpenhamn, Malmö och Stockholm. I lasten finns både syntetiskt gummi och bilringar för reservförrådsnämndens räkning, frukt, cement o. s. v. Till Danmark är bl. a. destinerad en samling nya Fordbilar av årets modell. (Källa: 288) 

 

 

Gravsten på Saint Anthonys Roma Catholic Cemetery i Lancaster, Lancaster County. Pennsylvania USA

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"