Föregående sida

Karl Georg Dahlström

 f. 14/3 1923 i Malmö Sankt Petri Malmöhus län. d. 10/3 1987 i Kristinehamn Värmlands län. Begravd den 18/5 1987 på Kristinehamns nya kyrkogårds minneslund.

--------------------------------------------------------------

Gift 12/4 1947 med Svea Evy f. 3/4 1928 i Visby

Barn:

Christer Karl-Erik f. 25/8 1953 i Degerfors

Siv Britt-Inger f. 17/11 1963 i Kristinehamn

         

1944 värnpliktig 2151-12-43 vid I 18 Kungl. Gotlands infanteriregemente.

 

 

En olycka inträffade i går under fältskjutning å Tofta skjutfält vid ett förband från I 18. Härvid blev vpl 2151-12-43 Dahlström, hemmahörande i Malmö, skadad i högra ögat av splitter från en granat vid skjutning med lätt granatkastare.

Läkare, kunde omedelbart på platsen ge den första vården, varefter den skadade med bil fördes till lasarettet. Där uppgiver man senare att ögat icke synas kunna räddas.

En första utredning av olyckan har givit vid handen, att ren olyckshändelse förelegat. Erforderliga säkerhetsåtgärder i enlighet med för dylik skjutning utfärdade bestämmelser hade vidtagits. (Gotlands Allehanda 15/12 1944).

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"