Föregående sida

Oskar August Fredrik Pettersson

 f. 4/7 1886 på Tors grund i Bro. d. 17/11 1940 i Tuna 1:11, Väte ”Död under hemvärnsövning i Väte” av hjärtförlamning. Begravd den 24/11 1940 i Väte.

Hemmansägare.

Oskar var son till arbetaren Petter August Pettersson f. 11/7 1853 i Väte, d. 4/5 1930 i Visby. Gift den 20/9 1884 med Emma Christina Myrsten f. 5/5 1852 i Lokrume.

Oskars syskon:

Etli Maria Antoinetta f. 26/1 1885 i Bro, d. 25/7 1909 i Visby.

Johan Petter f. 13/10 1888 i Bro, d. 30/11 1980 i Bro.

Carl Emil Edvin f. 30/4 1891 i Bro, d. 11/7 1897 i Bro av hals och bröstsjukdom.

Axel Ulrik f. 25/5 1893 i Bro, 18/4 1980 i Visby.

Konrad Olof f. 12/11 1895 i Bro, d. 19/5 1987 i Bro.

Walfrid Emrik Emil f. 3/9 1898 i Bro, d. 28/11 1973 i Visby.

Knut Gustaf Adolf f. 27/2 1900 i Bro, d. 14/8 1975 I Västerhejde.

 

Gift den 23/10 1920 med Johanna Maria Nygren f. 25/3 1886 i Väte, d. 9/5 1961 i Väte.

Barn: (Adopterad 1942)

Karin Alvhild Maria f. 18/6 1925 i Roma, d. 30/1 2003 i Väte. g. Lindvall.

   

Värnpliktsnummer: 26 77/1907.

Dog av hjärtslag på hemvärnsövning.

Tragisk händelse i Väte i går.

En tragisk händelse inträffade under en hemvärnsövning i Väte i går eftermiddag, då en av hemvärnsmännen från socknen, 54-årige lantbrukaren Oskar Pettersson från Tuna, drabbades av hjärtslag mitt under övningen och avled efter en kort stund.

Hejde - Väte-hemvärnet hade för dagen en större övning tillsammans med linjetrupper och samtliga förband stodo under major Söderbergs ledning. Hr Pettersson tillhörde en halvgrupp av hemvärnet som låg i en ställning och skulle göra förflyttning. Hans kamrater som voro närmast hörde honom säga att han hade slut på skotten, men sedan hörde man inte av honom något mera och när gruppen utfört sin manöver saknades han. Man gick då tillbaka och fann honom ligga medvetslös. Dr Arnwald tillkallades och under tiden behandlades hr Pettersson med konstgjord andning. Allt var emellertid förgäves och läkaren kunde endast konstatera dödsfallet, som orsakats av hjärtförlamning.

Endast för en vecka sedan var hr Pettersson med på en nattövning i Klinte och syntes då vara vid god vigör, vilket var fallet även i går, tills han så oförmodat stupade på sin post.

Han kommer att begravas under militära hedersbetygelser.

Närmast sörjande äro maka samt en fosterdotter.

(Gotlands Allehanda 20/11 1940)

 

En högtidlig militärbegravning ägde i går rum i väte, då stoftet efter den så hastigt bortryckte lantbrukaren och hemvärnsmannen Oskar Pettersson, Tuna i Väte, fördes till den sista vilan. Då kistan av hemvärnsmän inbars i templet, som var fullsatt av deltagande sockenbor, bildade ett 40-tal hemvärnsmän i vapen och uniform häck och inne i kyrkan utförde infanteriregementets musikkår ”Du som världar har till rike”. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Folke Thuresson, som höll ett anslående griftetal över orden i Ps. 90: 12. Akten inleddes med psalmen 549: 1 och avslutades med andra versen av samma psalm. Musikkåren ackompanjerade sången. Även då kistan utbars på kyrkogården paraderade hemvärnstruppen.

Sedan kistan sänkt i graven framträdde major Nils Söderberg och bringade ett tack för intresserat arbete i hemvärnets tjänst, och därefter nedlade befälhavaren för Hejde-Väte hemvärnsmän, folkskollärare J. Sundahl, en krans med några avskedsord till den avlidne.

Musikkåren spelade slutligen ett par nummer och till sist lyste officianten frid över Oskar Petterssons sista vilorum.

En rik och vacker gärd av kransar hade sänts till båren.  (Gotlands Allehanda 25/11 1940) 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"