Föregående sida

Edvin Nils August Olsson

 f. 8/6 1915 i Bruns, Grötlingbo. d. 11/10 1940 i Stenstugu, Grötlingbo (Hemse krigssjukhus) av tbc pulm. Stenarbetare.

Edvin var son till arbetaren Johan August Olsson f. 4/1 1875 i Fardhem, d. 14/5 1939 i Grötlingbo. Gift med Augusta Mathilda Söderstedt f. 14/8 1881 i Grötlingbo, d. 15/11 1964 i Grötlingbo.

Edvins syskon:

Agda Edla Maria f. 16/1 1902 i Grötlingbo, d. 7/3 1903 i Grötlingbo.

Svea Edit Augusta f. 14/6 1903 i Grötlingbo, d. 26/11 1991 i Visby. g. Blomqvist.

Agda Edla Mathilda f. 28/4 1906 i Grötlingbo, d. 25/5 1960 i Österåker. g. Larsson.

Astrid Nora Linnea f. 13/5 1908 i Grötlingbo, d. 10/6 1993 i Visby. g. Danielsson.

Dagny Signe Maria f. 23/8 1909 i Grötlingbo. d. 17/2 1993 i Garde. g. Ljunggren.

Hugo Karl Olof f. 9/6 1912 i Grötlingbo. d. 6/11 1990 i Grötlingbo.

Otto Henning Gustaf f. 6/3 1916 i Grötlingbo, d. 15/3 1995 i Fide.

 

Edvin gifte sig kyrkligt den 28/9 1929 med Margit Eva Gustafva Svärd f. 24/12 1906 i Grötlingbo, d. 2/5 1954 i Grötlingbo. (Omgift Larsson)

Barn:

Marianne Augusta Vilhelmina f. 3/12 1929 i Grötlingbo, d. 17/4 1983 i Fole. g. Stenström.

Maj Linnéa f. 6/5 1931 i Grötlingbo. g. Lyberg.

   

Beredskapssoldat vid KA 3 Kungl. Gotlands kustartillerikår

T A C K !

 

  Till befäl och manskap vid

Kungl. Kustartilleriets förlägg-

ning i Fårösund, till min avlid-

ne mans kamrater för penning-

hjälpen under hans sjukdom,

till militärpastor Björck samt

till släkt och vänner frambär

jag mitt varma tack för visat

deltagande i min djupa sorg

och för den ståtliga hedersbe-

visningen vid begravningen.

  Grötlingbo den 21 okt. 1940.

     MARGIT OLSSON

              Barnen

(Gotlands Allehanda 22/10 1940)

— Stenhuggaren Edvin Olsson, Stenstugu i Grötlingbo, avled på fredagen (11/10 1940) på krigssjukhuset i Hemse. Han var 36 år gammal, och sörjes närmast av maka och barn åldrig moder samt syskon.  (Gotlands Allehanda 14/10 1940)  

 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"