Föregående sida

Alfred Henning Nyberg

f. 12/4 1903 i Järnvägsstationen Hässelby Dalhem Gotlands län d. 18/8 1964 i Uckfield East Sussex England.

   

Son till stationsmästaren Alfred Nyberg f. 29/8 1877 i Hellvi Gotlands län d. 4/7 1936 i Othem Gotlands län. Gift 22/4 1902 med Ester Marta Olivia Alfvegren f. 22/4 1877 i Martebo Gotlands län d. 13/11 1957 i Ljungby Kronobergs län.

Hennings syskon:

Marta Elisabet f. 12/4 1903 i Dalhem Gotlands län d. 19/6 1903 i Dalhem

Edvard Herman f. 24/12 1904 i Dalhem Gotlands län

Seth Alfred Alexander f. 13/10 1906 i Dalhem Gotlands län d. 10/7 1910 i Dalhem

Ester Inga Gerda f. 31/3 1911 i Dalhem Gotlands län d. 27/6 2003 i Ljungby. g. Wärff.

 

De flyttade den 20/5 1916 till Vallgärdet Roma Gotlands län. Fadern stationsmästare. Den 9/10 1917 till Visby. Fadern fabrikör. Henning typografelev. Den 10/8 1920 till Klints i Othem Gotlands län. Fadern trafikchef. Henning typografelev. Fadern hade gjort konkurs 1921.

 

Henning och brodern Herman skrevs den 17/11 1925 in i Othems ”bok över obefintliga.”

---------------------------------

Gift 1938 med Violett Anderton Kingcoute

Vid bouppteckningen efter modern den 5/8 1936 var Henning närvarande.

Hans adress i England var då: 30 King Henry’s Street, London. N. W. 3.

       

Deltog i Andra världskriget. Regular Army Emergency Commission. Service Number: 122808. Regiment: Intelligence Corps. 2nd Lieutenant. Temporary Captain 9/9 1941. Temporary Major 26/11 1943

Utmärkelser: British War Medal 1939 - 1945. 1939 - 1945 Star. Kung Haakon VII Frihetsmedalj

   

Gotlänning som biträdande brittisk attaché i Stockholm

Major Henning Nyberg, konstnär och militär, på besök på Gotland

Bland de resande som i lördags (18/8 1945) anlände till Visby med ”Gotland” och även varit med på ”Drottens” missöde i fredags var även den biträdande brittiske militärattachén i Stockholm, major Henning Nyberg som var på väg till Slite för att under ett par veckor hälsa på sin syster och svåger apotekare och fru Wärff. Och den semestern kan han ju ha gjort sig förtjänt av eftersom han haft militär tjänstgöring under hela kriget.

Major Nyberg, som sedan 1932 är naturaliserad engelsman är gammal gotlänning född 1903 i Hesselby och son till förre trafikchefen Alfred Nyberg vid Slite-Roma järnväg. Redan tidigt var han konstnärligt intresserad men började måla på allvar först sedan han kom till London, där han började vid akademien 1922. Efter ett par års studier återvände han till Slite där han stannade ungefär ett års tid. Under denna tid kände han alltmer tydligt att han ej tillräckligt behärskade den rent tekniska sidan av målarkonsten och efter återkomst till London tog han plats som vanlig målarlärling i en större dekorationsateljé. Så småningom lärde han sig yrket från grunden och fr. o. m. 1929 var han sin egen. 1934 hade han sin första separatutställning som rönte smickrande uppmärksamhet både från kritik och publik. Undan för undan blev det fler utställningar, och 1939 hann han med två stycken. Skulptur har inte heller varit helt främmande för honom, han utförde för ett slott en större dekorativ skulptur i barockstil och materialet var bly och sandsten.

Lite mera vid sidan av sin egentliga verksamhet komponerade han kostymerna till en film med den berömde negersångaren Paul Robeson, en sångare som förresten är mycket populär i England icke blott för sin orgelliknande basröst utan lika mycket för sitt föredömliga personliga uppträdande.

När kriget bröt ut anmälde sig Nyberg som frivillig och blev placerad vid en generalstabskår som tolk och sambandsofficer med speciellt uppdrag. Han deltog i den allierade expeditionsstyrkan i Nordnorge i Narviksavsnittet under två månader tillsammans med franska alptrupper, främlingslegionen och olika engelska förband. Där träffade han helt apropos ett par svenskar varav den ene tjänstgjort vid en fyr på norra Gotland och därför väl kände många av Nybergs bekanta i Slite. De båda svenskarna anmälde sig som frivilliga men om deras vidare öden har Nyberg sig ingenting bekant. Efter debaclet vid Dunkerque skickades trupperna tillbaka till England och där fortsatte militärstabsarbetet ända tills han i december 1944 blev förflyttad till Stockholm som biträdande militärattaché.

Om sitt arbete under kriget är majoren givetvis ganska tystlåten men han har mycket beröm för svensk hjälpverksamhet och organisation nu senast i samband med hemtransporten av de tyska trupperna från Norge.

Vid tiden för V-bomberna låg Nyberg på sjukhus i London och sjuhuset låg ganska högt med fasaden mot söder, samma håll från vilka bomberna kommo. Det var nervpåfrestande och det kändes alltid som om den voro riktad mot en personligen, och så fort ljudet tystnade, det lät förresten som en gammal motorcykel, tog man helt automatiskt skydd om det så också endast var under ett bord.

Norsk konst hade han kommit i tillfälle att studera vid de besök han gjort i Norge och särskilt intressant var rådhusbygget i Oslo som pågått under krigsåren. Den kände konstnären Henrik Sørensen, som här i Sverige är mest känd för sina målningar i Linköpings domkyrka, var ciceron och där arbetade dessutom Alf Rolfsen, Reidar Aulie och Aage Glorstein. Det finns i den norska konsten något av ungdomlig kraft och fabulerande friskhet som gör den dekorativa konsten så inspirerande. I Sverige är väl den riktnigen bäst representerad av Sven Erixon.

Själv längtar Nyberg, som är gift och bosatt London, att åter få ta fatt penslarna och börja måla för det har han ej kunnat under dessa fem och ett halvt år som kriget varat, och då han hör att det här på Gotland även bildats en konstförening blir han genast intresserad av att någon gång utställa en kollektion av sina tavlor. (Källa: 767)

   

Haakon VII:s frihetskors

har tilldelats Henning Nyberg i London, gotl., för framträdande insatser för Norges sak under kriget. (Källa: 768)

   

Henning Nyberg död

Konstnär Henning Nyberg avled i tisdagen den 18 augusti i Uckfield, England, i en ålder av 61 år.

Han var född i Dalhem och efter studier vid läroverket i Visby kom han i början på 1920-talet till England, där han fick sin konstnärliga utbildning vid Royal Academy of Arts i London. Henning Nyberg har deltagit i utställningar i England, Holland och Sverige och är representerad på museer i dessa länder.

Under andra världskriget tjänstgjorde Henning Nyberg som major i engelska armén. I slutet av kriget var han under ett och ett halvt år biträdande militärattaché vid brittiska ambassaden i Stockholm och deltog i utväxlingen av norska, tyska och ryska krigsfångar. Den bortgångne sörjes närmast av makan Vilo o. systern Inga, maka till apotekare Harry Wärff, Ljungby. (Källa: 769)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"