Födelsedagshyllningar. På sin sextioårsdag på onsdagen fick tyghantverkare Gustaf Wessman mottaga många bevis på aktning och vänskap. Representater för kamrater och tjänstemän uppvaktade med en subskriberad större penninggåva samt en textad adress och blommor, och underofficersföreningen vid A 7 hyllade jubilaren med blommor, varjämte enskilda vänner överlämnat en myckenhet av presenter och blomsteruppsatser. (Källa: 779)