Föregående sida

Olof Herman Jönsson

(Olof Herman Jonsson) (f. Lundin). f. 5/3 1894 i Hellvi Gotlands län d. 22/1 1917 utanför Gibraltar

 

Han var ”oäkta” son till brukaredottern Josefina Albertina Vilhelmina Lundin f. 10/3 1865 i Hellvi Gotlands län d. 3/6 1953 i Bunge Gotlands län

Olof Hermans halvsyskon:

Lovisa Ingegärd Lilly f. 7/3 1889 i Hellvi d. 24/12 1966 i Västerled. g. Nilsson.

 

Modern och Olof Herman flyttade den 2/11 1895 till Hästveda № 4, Kristianstads län.

 

Modern gifte sig den 13/11 1897 med husägaren Per Jönsson f. 11/4 1849 i Norra Sandby Kristianstads län d. 1/4 1903 i Hästveda Kristianstads län av lunginflammation.

Olof Hermans halvsyskon:

Nils Verner f. 10/4 1899 i Hästveda d. 20/9 1967 i Norrtälje.

 

Modern, Olof Herman och Verner flyttade den 25/4 1907 till Sudergårda Hellvi

De flyttade 1909 till Längers i Hellvi. De flyttade 1910 till Saigs i Hellvi. Sjöman. De flyttade 1912 till Vivlings i Hellvi. Sjöman.

 

Olof Herman blev inskriven vid Visby sjömanshus som № 01977.

I Hellvi Församlingsbok 1910-1937 AIIa:2 står:

”Afförd från sjömanshuset i Visby register i … … vid Visby i God d. 17/12 1912; ånyo der inskriven d. 31/10 1913. Frånv. Vid inskr. 16.

Icke inskr. 16, 17, 18”

Han skrevs den 21/11 1916 in i Hellvis obefintlighetsbok.

Han ”flyttade den 21/11 1916 ”till Hellvi” från obefintlighetsboken. (Samma datum!)

Inskriven i Hellvi obefintlighetsbok den 13/11 1920.

        

Tjänstgjorde ombord på engelska handelsfartyget S/S Linwodd som försvann med man och allt 22/1 1917 på resa från Gibraltar.

   

Lastfartyget Gondola byggdes på Blyth Shipbuilding och sjösattes i augusti 1892. Fartyget byggdes för Gondola Steamship Compani i London men såldes 1894 till A. F. Klaveness i Oslo i Norge och omdöptes till Linwodd. Den 22 januari 1917 lämnade hon Gibraltar med en besättning på 22 man, fartyget hördes aldrig av igen. Hon försvann med man och allt. Ännu i dag vet ingen vad som hänt fartyget.

   

S/S Linwodd

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"