Föregående sida

Sven Axel Ingemar Ottosson

f. 28/4 1918 i Lundby, Herrestad, Östergötlands län d. 7/9 1938 i Arneberga gård, Örberga, Östergötlands län (garnisonssjukhuset, Stockholm) av pneumonia …posa.

Begravd den 14/9 1938 på Örberga kyrkogård, avd. 6, nr. 25.

Civilt ”yrke”: Kandidat. Ogift.

 

Han var son till arrendator Bror Axel Ottosson f. 23/12 1886 i Gnosjö, Jönköpings län, d. 30/7 1968 i Örberga, Östergötlands län. Gift den 20/3 1913 med Helga Maria Stolt f. 17/10 1886 i Heda, Östergötlands län, d. 5/1 1970 i Örberga, Östergötlands län.

Sven Axel Ingemars syskon:

Rut Margit Maria f. 25/8 1913 i Heda, d. 30/9 1987 i Örberga. g. Broo.

Kerstin Margareta f. 21/7 1921 i Herrestad, d. 21/9 2001 i Ramkvilla. g. Milton.

   

Värnpliktig befälselev 139 24/38 vid A 7 Kungl. Gotlands Artillerikår.

Befälseleven värnpliktige studenten 139 Ottosson vid A 7 har avlidit på Garnisonssjukhuset i Stockholm. Den avlidne, som var född 1918 i Örberga (sic) i Östergötland, tillhörde den kontingent, som överfördes hit från A 6 i Jönköping, men han var vid tiden för överflyttningen redan sjuk och kom sålunda aldrig med till Gotland utan överfördes direkt till garnisonssjukhuset i Stockholm.

Den bortgångne var son till godsägare Axel Ottosson och hans maka på Arnebergs gård i Örberga utanför Vadstena. Student i Motala i våras sörjes han närmast av föräldrar och två systrar. (Gotlands Allehanda 10/9 1938) 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"