Föregående sida

Oscar Fredrik Cederström

 f. 26/7 1855 i Karlskrona Blekinge län d. 16/10 1930 i Dala Floda socken Kopparbergs län. Begraven i Funbo socken Uppsala.

 

Son till Kommendören vid flottan Fredrik Ture Cederström f. 20/7 1808 i Karlskrona Blekinge län d. 22/2 1886 i Uppsala och begraven på Funbo kyrkogård. Gift 8/6 1852 med hovfröken hos drottning Josefina friherrinnan Sigrid Maria Josefina Ingeborg Rikissa Eufemia Ulfhild Sparre f. 1/9 1825 Nygård d. 17/11 1910 i Skeppsholms förs Stockholm.

Oscar Fredriks syskon:

Rolf Sixten Christer Ture f. 9/9 1853 i Karlskrona d.4/1 1933 i Stockholm

Anton Gustaf Emanuel f. 7/11 1867 i Karlskrona d. 1/7 1932 i Falköping

---------------------------------------------------------------------

Gift 10/5 1884 i Örgryte Lydia Maria Meyer f. 28/3 1859 i Töreboda d.11/8 1937 i Uppsala Domkyrkoförs och begraven i Funbo socken.

Barn:

Sigrid Eleonora Maria f. 14/5 1885 i Visby

Adolf Fredrik Ture f. 25/10 1886 i Visby

Oskar Rudolf Gustaf Adolf f. 1888 i Visby (Kapten)

Eleonore Lydia Mercedes f. 24/11 1890 i Visby

       

Deltog i Skandinaviska kåren under Boerkriget. Skadades 11/12 1899 och togs tillfånga 27/2 1900 av engelsmännen. Satt fängslad på ön St. Helena fram till 1902.

   

Genomgick Örebro tekniska elementarskola 1872 - 1875, nivellör vid Bergslagernas järnvägsbyggnad 1875 - 1877, arbetschef vid Göteborgs mekaniska verkstads slipbyggnad 1878, telegrafist vid Bergslagernas järnvägars trafik 1879 - 1880, trafikchefsassistent och stationsinspektor vid Södra Dalarne järnväg 1880 - 1883, trafikchef, tillika ban- och maskiningenjör, kamrer och kontrollör vid Gotlands Järnväg 1883 - 1894.

Anställd vid det holländska bolaget Zuid Afrikaniche Spoorweg Maatschappy i Transvaal 1897, vid guld-, diamant- o. kopparfyndigheter i Rhodesia och Transvaal 1902. Bosatt i Transvaal till 1924. Deltog i Skandinaviska kåren under Boerkriget. Skadades 11/12 1899 och togs tillfånga 27/2 1900 av engelsmännen. Satt fängslad på ön St. Helena fram till 1902.

 

Våra landsmän i kriget. Vid general Cronjes kapitulering efter den ärofulla men hopplösa striden vid Paardeberg blef så godt som hela den återstående delen af skandinaviska kåren — med undantag af ambulanspersonalen och några få andre, inalles endast ett 10-tal personer, som lyckats sätta sig i säkerhet — tagen till fånga af engelsmännen. Bland de sålunda tillfångatagne skandinaverna märkes: f. d. trafikschefen vid Gotlands järnväg baron Oskar Cederström, hvilken hittills är den enda bland dem som uppgifvits såsom sårad. Att befälhafvaren för kåren, gotländingen Adolf Claudelin vid samma tillfälle blef tillfångatagen, har förut meddelats i Allehanda. Krigsfångarnas behandling i Kapstaden uppgifves i bref till Göt. Handelst. Ha varit så god man kunnat önska. (Källa: 200)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"