Föregående sida

Hans Tyko Olofsson

 f. 19/2 1921 i Botmunds, Västerhejde. d. 6/1 1983 på Östgatan 8, Burlöv, Malmöhus län.

Han var son till hemmansägaren Nils Tyko Viktor Olofsson f. 22/3 1886 i Hangvar, d. 19/11 1947 i Visby. Gift den 30/1 1910 med Emmy Kristina Josefina Brobäck f. 15/7 1889 i Lärbro, d. 28/5 1961 i Visby.

Hans syskon:

Signe Margit f. 30/10 1910 i Visby l.f., d. 23/2 1932 i Hejnum. g. Wickman.

Ruth Emmy f. 12/3 1912 i Visby l.f., d. 22/1 1990 i Farsta. g. Nilsson.

Lisa Kristina f. 11/8 1916 i Västerhejde, d. 22/5 2006 i Linköpings Johannelund. g. Kolmodin.

De flyttade den 17/11 1922 till Visby s.f.

De flyttade den 21/8 1923 till Petes, Hablingbo. Fadern hemmansägare.

De flyttade den 6/8 1927 till Botmunds, Västerhejde. Fadern hemmansägare.

De flyttade den 2/5 1931 till Visby s.f. Fadern f. hemmansägare, arbetare. Hans trädgårdselev.

Hans flyttade den 6/5 1939 till Färentuna.

 

Hans gifte sig den 9/7 1949 med Gertrud Ingeborg f. 29/3 1930 i Hejnum.

Barn: (Flera kan finnas)

Hans Anders f. 31/7 1953 i Älmhult.

Annika Maria f. 26/3 1960 i Härnösand. g. Plym Olson.

   

Värnpliktig vid A 7 Gotlands artillerikår

Aggregatombygge vållade olycka?

Utredning verkställd om olyckan vid A 7

Den 1 febr. (1943) inträffade vid A 7 en olyckshändelse vid uppeldning av en gengasbil, varvid en värnpliktig, Hans Tyko Olofsson fick så svåra skador i högra handen att högra långfingret måste amputeras och skador även uppstått på ett par övriga fingrar. Det har vid undersökning konstaterats att aggregatet blivit ombyggt för gasens inledande genom tryck i stället för genom insugning efter bestämmelser som utfärdats av tygdepartementet. Vid ombyggnaden borttogs den vid motorn anbragta sugfläkten och i dess ställe monterades vid sidan av gasgeneratorn en tryckfläkt som förbands med primärluftintaget genom en rörledning. Därigenom kunde tändluntan inte längre införas genom primärluftintaget, varför ett rör med en inre diameter av 12,5 mm. Anbragtes i förlängningen i luftintagets lodräta del och alltså gick upp under påfyllningsluckan. Genom detta tändrör släppas de brinnande gengaständstickorna ned och antända kolen. Tändröret är upptill försett med en tättslutande hylsa, som alltid skall finnas påsatt utom vid tändning.

Den skadade har hörts om händelseförloppet och har berättat att han sedan han bränt av gasen hade släppt ned en gengaständsticka. Troligen hade denna blivit fastsittande i röret. Han hade tänt ytterligare två, varav en blivit fastsittande. Efter ett tredje försök hade han lagt på tändrörets huv och medan han tryckte på denna inträffade en kraftig explosion i röret, varvid han samtidigt fått skador i handen, trots att han haft handske på. Han hade aldrig tidigare sett eller hört liknande explosioner omtalas.

Ett par vittnen till händelsen ha meddelat ungefär liknande uppgifter.

Regementsingenjören vid A 7 har uppgivit, att aggregaten omedelbart efter olyckan isärtagits för undersökning huruvida tändröret eller luftintaget blivit tilltäppt av något föremål. Både röret och luftintaget hade därvid befunnits utan anmärkning, och någon tilltäppning kunde icke konstateras.

För klargörande av den verkan gasutvecklingen från en eller flera gengaständstickor kan ha i ett slutet tändrör av ifrågavarande beskaffenhet har undersökning begärts hos kemiska stationen i Visby. (Gotlands Allehanda 20/2 1943)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"