Föregående sida

Nils Julius Herman Dahlgren

 f. 12/4 1908 i Levide Gotlands län d. 10/4 1940 i Levide Gotlands län (Självmord)

---------------------------------------------------------------------

Gift med Elsie Maria Johansson f. 14/5 1914 i Fröjel Gotlands län d. 23/10 1991 i Södertälje

Fosterbarn:

Sonja Margareta Karlsson

           
Beredskapssoldat

 

 

Att min käre make

NILS

hastigt gått bort i dag i en ål-

der av 32 år, lämnade mig,

föräldrar, syskon och många

vänner i gränslös sorg och

saknad tillkännagives

härmed.

Levede den 10 april 1940.

ELSIE DAHLGREN

Sv. Ps. 483: 1 v.

Tidigt i morse anträffades vid Skinnarve i Levide en värnpliktig från socknen liggande död vid en bäck med huvudet sönderskjutet. Den följande polisutredningen under landsfiskal Tigerhielms ledning gav tydligt vid handen att självmord förelåg.

Den värnpliktige, som i går fått order att inställa sig vid en förläggning på västra kusten, hade vid 11-tiden på kvällen begivit sig från hemmet medförande sin utrustning, i vilken också en karbin ingick. Vid Skinnarve gård hade han gått av vägen och stannat vid en bäck, där han utfört den hemska gärningen. Kulan i det dödande skottet hade förut avslipats sa att skottet fått en mycket kraftigare sprängverkan än vanligt och huvudet var mycket illa sönderslitet. Karbinen låg jämte den döde nere i bäckens vatten.

Den värnpliktige, som var jordbruksarbetare och 32 år gammal, har lidit av nervklenhet och har tidigare uttalat leda vid livet. Den bortgångne efterlämnar hustru samt ett fosterbarn. (Gotlands Allehanda 10/4 1940 och Gotlands Allehanda 12/4 1940)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"