Föregående sida

Sven Gustav Arne Andersson

 f. 15/4 1923 i Sahl, Helgarö, Södermanlands län. d. 21/10 1944 i Bergatorp, Ärla, Södermanlands län (Fårösund) av ”Skottsår genom höger sida av halsen. Militär skjutolycka.”

Begravd den 29/10 1944 på Jäders kyrkogård, kv. Y, nr. 1074.

   

Arne var son till jordbruksarbetaren Arne Arvid Teodor Andersson f. 8/9 1891 i Barva, Södermanlands län, d. 1/8 1930 i Helgarö, Södermanlands län av lungsot. Gift den 1/8 1914 med Anna Charlotta Karlsson f. 16/10 1892 i Fogdö, Södermanlands län, d. 9/7 1969 i Jäder. Södermanlands län. g. Persson.

Arnes syskon:

Nils Teodor f. 11/11 1916 i Barva d. 28/7 2003 i Kafjärden.

Hans Tore f. 3/1 1925 i Helgarö d. 4/6 1967 i Länna.

Anna Linnéa f. 13/5 1928 i Helgarö d. 21/10 2002 i Nyköpings Alla Helgona med Svärta. g. Haglund.

   

   

Värnpliktig n:r 110-10-43 vid KA3 Kungl. Gotlands Kustartillerikår. Civilt yrke: Jordbruksarbetare.

   

Värnpliktig vid KA 3 förolyckad

Mekanismen på automatkanonen sprängdes under skjutningar

En svår olyckshändelse, som kostade en värnpliktig vid KA 3 livet, inträffade omkring kl. 14,30 i lördags (21/10 1944) under övningsskjutningar med en automatkanon. Vid tillfället blevo tre andra värnpliktiga skadade, dock ej allvarligt.

Hylsan till en patron, som var införd i pjäsen, exploderade med våldsam kraft, och därvid kastades delar av hylsan och mekanismen bakåt o. omkring pjäsen. Värnpliktige kustartilleristen 110-10-43 Arne Andersson från Åsby, Jäderö, som tillhörde pjäsmanskapet, fick därvid mycket svåra skador i halsen av splitter. Han fördes omedelbart till krigssjukhus, men innan man hunnit fram dit hade han redan avlidit till följd av de svåra skadorna.

Ett ganska stort antal andra värnpliktiga, varav några tillhörde pjäsmanskapet, stodo intill eller i närheten av automatkanonen, och av dessa blevo tre skadade, dock ingen allvarligt. De fingo följa med till krigssjukhuset, där de emellertid ej behövde kvarstanna länge, sedan de fått sina skador omsedda. Den förolyckade Arne Andersson var 22 år gammal. (Källa: 186)

 

Dödsolycka i Fårösund

Värnpliktig dödad vid övningsskjutning

En olycka som krävde ett dödsoffer inträffade på lördagen i Fårösund, varvid värnpliktige kustartilleristen Arne Andersson, Jäderö (sic), förolyckades vid en hylsexplosion. Han var 22 år gammal.

Olyckan inträffade av ännu outredd anledning under pågående övningsskjutningar med automatkanon. Hylsan exploderade inne i kanonen, varvid delar såväl av hylsan som mekanismen kastades omkring. Andersson, som hörde till servisen, träffades därvid av en stor skärva i halsen. I bil fördes han omedelbart till sjukhus men avled på vägen dit. Tre man skadades lindrigt.

Olyckan är f. n. föremål för teknisk utredning. (Källa: 187)

 

Under militära hedersbetygelser

hölls i går en sorgehögtidlighet i Östra gravkapellet, där kistan innehållande de jordiska kvarlevorna efter den vid olyckan i Fårösund häromdagen förolyckade värnpliktige Arne Andersson från Jäderö, var uppställd. Därvid förekom psalmsång samt en betraktelse av stabspastor Mårdh, och vidare utförde KA 3:s musikkår några för tillfället lämpade kompositioner. Efter högtidligheten fördes kistan i procession till hamnen för att vidarebefordras till fastlandet. Kransar nedlades vid båren bl. a. från KA 3 och den bortgångnes kamrater.

(Källa: 188)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"