Föregående sida

Karl Eliasson

f. 10/5 1894 i Torsås Kalmar län d. 23/12 1968 i Arby Kalmar län

-----------------------------------------------------------------------

Gift 3/1 1952 med Anna Ingeborg Kristina f. 16/10 1902 i Ryssby Kalmar län d. 6/4 2000 i Ryssby Kalmar län

   

Flyttade från Visby till Torsås 21/5 1926. Tillstånd att utflytta till Amerika 27/6 1927.

        

Vid 2. batteriet vid Gotlands artillerikår 1/11 1913 - 31/10 1919, hantverksoldatsskola, gevärshantverkare, hantverksfurir, tygarbetare

 

 

Ett beklagligt missöde inträffade vid halv 3-tiden i går eftermiddag (21/9 1923) i Tingstäde, i det tygarbetarne C. Eliasson och C. J. Johansson härifrån staden, under det de voro sysselsatt med apterande av tändröret å en granatkartesch, blevo brända av det antända krutet i karteschen, den förstnämnde så svårt, att han måste kvarligga på lasarettet, dit båda omedelbart infördes.

De båda tygarbetarne befunno sig i en ammunitionsbod, å förläggningsområdet i Tingstäde, där de voro i arbete med färdiggörande av projektiler. Därvid uppstod något mankemang med en sådan, där en fästskruv icke passade till avsett hål i projektilen. Johansson borrade då upp hålet ifråga, men gängtappen råkade i stället fastna i hålet. För att få ur denna, tog Eliasson projektilen, slog ur större delen av den i densamma befintliga sprängladdningen och försökte med något verktyg slå ur gängtappen. Därvid flög någon gnista in i projektilen, där tydligen en del svartkrut ännu legat kvar, och antände detta. En kraftig eldsflamma slog upp ur projektilen och träffade Eliasson, som blev svårt bränd i ansiktet. Även Johansson, som stod på någon meters avstånd, erhöll brännskador i ansiktet och på händerna, ehuru av lindrigare natur. Hade tändröret befunnit sig å projektilen, hade säkerligen en krevad framkallats, och troligen hade då ingen av de närvarande kommit med livet från händelsen.

Eliassons brännskador i ansiktet äro av mycket svårartad natur, men en lycka i olyckan var dock, att ögonen blivit oskadda. Det verktyg, som Eliasson vid arbetet höll i sin vänstra hand, slets vid olyckan ur denna, varvid tumgreppet å handen blev uppslitet. Även handen blev bränd, medan den högra är fullkomligt oskadad. (Källa: 273)

 

Tygarbetaren Karl Eliasson 29 år. Mellangatan 19, Visby. Vulnus sclopeter c. combusti II-III reg. faecii et. deltvid sin. et. men. sin.

Under laddning av 8.5 cm. granater (militärarbetare). Träffad av exploderande granat och illa bränd i ansiktet. 21/9. Brännskada av grad II-III över hela ansiktet, en mindre dylik av vänster deltvid region och å v. hand, ögonen oskadade. 12/10 op. Transplantation enl. Thiersch å deltvidenssåret.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"