Föregående sida

Carl Johan Johansson

 f. 14/1 1869 i Sankt Sigfrid, Kalmar län. d. 13/6 1947 i Visby. Yrke: Tygarbetare.

Han bodde 1923 i Visby, S:t Hansroten 2, tomt 3½.

Gift den 8/11 1891 med Alma Sofia Gardelin f. 27/6 1868 i Visby, d. 20/12 1950 i Visby. Barn: Hilda Margareta Sofia f. 11/2 1900 i Visby, 5/8 1972 i Visby.  g. Olsson. John Adolf Sture f. 13/3 1898 i Visby.

   
Tygarbetare i Tingstäde

Ett beklagligt missöde inträffade vid halv 3-tiden i går eftermiddag (21/9 1923) i Tingstäde, i det tygarbetarne C. Eliasson och C. J. Johansson härifrån staden, under det de voro sysselsatt med apterande av tändröret å en granatkartesch, blevo brända av det antända krutet i karteschen, den förstnämnde så svårt, att han måste kvarligga på lasarettet, dit båda omedelbart infördes.

De båda tygarbetarne befunno sig i en ammunitionsbod, å förläggningsområdet i Tingstäde, där de voro i arbete med färdiggörande av projektiler. Därvid uppstod något mankemang med en sådan, där en fästskruv icke passade till avsett hål i projektilen. Johansson borrade då upp hålet ifråga, men gängtappen råkade i stället fastna i hålet. För att få ur denna, tog Eliasson projektilen, slog ur större delen av den i densamma befintliga sprängladdningen och försökte med något verktyg slå ur gängtappen. Därvid flög någon gnista in i projektilen, där tydligen en del svartkrut ännu legat kvar, och antände detta. En kraftig eldsflamma slog upp ur projektilen och träffade Eliasson, som blev svårt bränd i ansiktet. Även Johansson, som stod på någon meters avstånd, erhöll brännskador i ansiktet och på händerna, ehuru av lindrigare natur. Hade tändröret befunnit sig å projektilen, hade säkerligen en krevad framkallats, och troligen hade då ingen av de närvarande kommit med livet från händelsen.

Eliassons brännskador i ansiktet äro av mycket svårartad natur, men en lycka i olyckan var dock, att ögonen blivit oskadda. Det verktyg, som Eliasson vid arbetet höll i sin vänstra hand, slets vid olyckan ur denna, varvid tumgreppet å handen blev uppslitet. Även handen blev bränd, medan den högra är fullkomligt oskadad.

(Gotlands Allehanda 22/9 1923)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"