Föregående sida

Per Gustaf Malmborg

f. 7/8 1777 i Finland d. 25/7 1828 vid Lilla Sojvide i Sjonhem Gotlands län av gulsot.

----------------------------------------------

Gift 1:a med Anna Kling d. 1809

Gift 2:a 13/4 1813 i Ardre Gotlands län med Margaretha Paulina Ström f. 25/6 1782 i Visby d. 27/10 1852 i Roma av rödsot.

Barn:

Anders Gustaf f. 1803

Johan August f. 1806

Lovisa Cecilia d. 1812

Fredric f. 8/8 1813 i Ardre Gotlands län

Carl Petter f. 15/11 1815 i Ardre Gotlands län

Frans Oscar f. 29/2 1820 i Kräklingbo Gotlands län (Officer)

    

Underofficer med lön vid Arméns flotta 29/3 1785, fänrik 14/12 1785, kommenderades han på skärgårdsflottan och deltog i kriget mot Ryssland, bevistade reträtten från Visborg 3/6 1790 samt sjöslaget vid Svensksund 9/7 1790 - 10/7 1790, varefter han erhöll guldmedaljen "för tapperhet i fält", passerat grad på Sveaborgs fästning 1791, kornett vid Nylands dragoner 1/5 1797, transport till Karelska dragonregementet 14/7 1800, avsked 1804, deltog i 1808 - 1809 års krig och bevistade drabbningarna vid Kjock 10/8 1808 och 11/8 1808, vid Lappfjorden 29/8 1808, reträtten vid Kronby 25/9 1808 samt i mars 1809 reträtten från Åland, löjtnant i armén 19/7 1810, kapten och kompanichef vid Gotlands Nationalbeväring 15/9 1812, tjänstgjorde under fälttåget mot Norge 1814 en tid som platsmajor i Strömstad, avsked 17/5 1828.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"