Föregående sida

Karl Gustaf Joachim Westberg

f. 6/6 1908 i Burs Gotlands län d. 13/1 1989 i Johanneshov Enskede Stockholms stad.

 

Son till sjökaptenen Karl Westberg f. 27/9 1876 i Burs Gotlands län d. 7/4 1935 i Visby. Gift 10/12 1905 med Johanna Ottilia Danielsson f. 23/12 1878 i Millesvik Värmlands län d. 25/3 1958 i Burs Gotlands län.

Karl Gustafs syskon:

Karla Ottilia Kristina f. 27/1 1906 i Katarina Stockholms stad

Vera Margareta Gustafva f. 29/3 1907 i Burs Gotlands län

-----------------------------------

Gift 2/3 1946 med Karin Margareta f. 3/8 1907 i Hässleby Jönköpings län d. 21/2 2005 i Årsta Enskede Stockholms stad.

         

Han gjorde sin värnplikt vid Jönköping - Kalmars regemente 1929 - 1930, deltog i Saar-bataljonen 17/12 1934 - 24/2 1935, gjorde sin beredskapstjänst 1939 - 1945 vid Gotlands infanteriregemente, korpral 1940.

 

 

Gotlänningarna till Saar

Lantförsvarets kommandoexpedition verkställde på lördagen uttagning av de frivilliga, som skall deltaga i truppsändningen till Saar. Antalet kvalificerade anmälda uppgick till 355. Sedan beslut fattats, att kontingentens styrka skall uppgå till 260 man, uttogs 205 frivilliga.

Från Gotlands infanterikår, där inalles 16 kvalificerade sökande anmält sig, uttogos 7, varav 3 underbefäl och 4 befälselever av studenter och likställda. De uttagna voro furirer över stat vid kåren Åke Rondahl och Folke Lundqvist samt f. d. korpralen Wilh. Andersson, den senare bosatt i Malmö, befälseleverna Sigfrid Heyner, Stockholm, samt Tage Lund, Karl Gustaf Westberg och Bernt Enström, Visby, samt dessutom i reserv furiren Gösta Ekedahl, Visby.

De antagna härifrån uppreste i går afton till Stockholm, där utrustningen äger rum vid Svea livgarde. Kontingenten kommer att organiseras 11 och 12 kompaniet vid nämda regemente. Löneförhållandena äro ännu icke fixerade. (Källa: 1141)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"