Föregående sida

Oskar Albin Viktor Nordberg

f. 11/9 1909 i Langhammars på Fårö, d. 12/6 2005 i Lauter, Skär, Fårö.

   

Viktor var son till hemmansägaren Johan Edvard Albin Nordberg f. 1/3 1860 på Fårö, d. 28/11 1935 på Fårö i magkräfta. Gift 2:a gången den 30/10 1908 med Anna Carolina Werkelin f. 18/1 1878 på Fårö, d. 28/5 1960 på Fårö.

Viktors syskon:

Lars Albin Edvin f. 11/9 1909 på Fårö, d. 22/7 1989 på Fårö.

 

(Fadern gift 1:a gången den 18/7 1884 med Anna Maria Matilda Pettersson f. 26/9 1861 på Fårö, d. 14/3 1907 på Fårö.

Viktors halvsyskon:

Johan Albert Julius f. 14/8 1884 på Fårö, d. 24/7 1972 på Fårö.

 

Moderns barn före äktenskapet.

Viktors halvsyskon:

Anni Elly Katarina f. 17/5 1906 på Fårö, d. 8/10 1984 i Othem. g. Karlsson.)

-----------------------------------

Viktor gifte sig den 21/11 1936 med Elsa Sofia Johanna Hemström f. 6/10 1914 på Fårö, d. 18/1 2004 på Fårö.

Barn:

Anne-Marie Katarina f. 20/5 1938 på Fårö, d. 2/12 1997 i Björke. g. Björklund.

(Nordbergs sjukjournal)

   

Landstormsman med tjänstgöring vid 5. kustgevärskompaniet på Fårö under beredskapen.

 

 

  Värnpliktig svårt bränd av exploderande bensin.

En svår olycka inträffade i måndags kväll (18/9 1939), då en därstädes förlagd värnpliktig, Viktor Nordberg från Skär, blev så svårt bränd vid uppgörande av eld att han måste införas till lasarettet för erhållande av vård. Någon direkt fara för hans liv föreligger dock inte.

Olyckan hade tillgått så, att då Nordberg skulle göra upp eld, och han inte hade några spånor till hands, tog han en dunk som han trodde innehålla fotogen och hällde ur den på veden, varefter han ställde dunken ett stycke därifrån. När han gjorde upp eld uppstod en våldsam explosion. Det var nämligen bensin i dunken i stället för fotogen. Kläderna fattade eld och han fick svåra brännskador innan man lyckades släcka elden. (Källa: 911)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"