Föregående sida

Vilhelm Alfred Emanuel Nyström

f. 14/3 1893 vid Stora Bläsnungs, Väskinde. d. 5/5 1963 på Dalagatan 70, Matteus, Stockholms stad.

Han var son till husbonden och fiskaren Bernhard Alfred Oskar Nyström f. 30/12 1854 i Väskinde, d. 12/1 1936 i Gothem. Gift 1879 med Anna Maria Josefina Nyström f. 14/3 1857 i Barlingbo, d. 27/1 1938 i Gothem.

Vilhelms syskon: Carl Oscar August f. 5/10 1879 i Lye. Alfreda Christina Maria f. 22/5 1884 i Väskinde, d. 3/8 1908 i Väskinde. Anna Sofia Evelina Theresia f. 15/5 1886 i Väskinde.

Bernhard Sigfrid Ragnar f. 20/9 1897 i Väskinde, d. 1/3 1965 i Enskede.

Systern Alfreda ”Inköpt på Eugeniahemmet i Stockholm 1896, mycket missbildad krympling.”
 
Vilhelm gifte sig den 4/12 1922 med Helga Hilda Adela Pettersson f. 17/4 1902 i Gothem, d. 23/2 1984 i Vällingby, Stockholms stad.

Barn:

Ivar Bernhard Vilhelm f. 15/6 1915 i Väskinde. d. 5/7 2000 i Brännkyrka.

Karl Erik Verner f. 16/8 1916 i Väskinde. d. 12/8 2001 i Bro.

Svea Maria Teresia f. 1/3 1923 i Gothem. g. Björklund.

Jenny f. 20/1 1925 i Gothem. d. 5/3 1998 i Stånga. g. Pettersson.

Inga f. 1927.

   

Sjöman, var med bl a när S/S Sigyn minsprängdes 1941.

Gotlänning trivs ej i nyordnade Europa.
Sjöman från Slite berättar om sin andra krigsförlisning.

Vid Sigyns minsprängning utanför holländska kusten den nionde augusti befann sig även en gotlänning ombord, timmermannen V. Nyström från Slite. Från fartyget räddade sig alla, endast två man blevo lätt skadade. Besättningen bärgades av en tysk trålare och infördes till Den Helder, och fick sedan över Amsterdam, Bremen, Hamburg och Lübeck, Rostock och Stralsund bege sig till Sverige. Hr Nyström, som för cirka en vecka sedan kom hem till Gotland, har i ett samtal med G. F:s medarbetare berättat en del om minsprängningen.

 

Besättningen, däribland hr Nyström, befann sig i mässen, där den drack kaffe vid 3-tiden på söndagseftermiddagen den nionde dennes, då plötsligt samtliga av en explosion kastades upp i mässtaket. Nyström fick sedan bord o. bänkarna över sig, varför det tog några minuter innan han kunde bege sig upp på däck efter att först från hytten hämtat livbälte.
− När vi kommo ut på däck var babords livbåt, som jag tillhörde, försvunnen, berättar Nyström. Då rusade vi till styrbords livbåt, som man just firat. Då inte alla kunde få plats där, sprungo vi till flottarna. Sedan jag hjälpt förste styrman få ut flotten, hoppade jag i livbåten. Sedan befann jag mig i livbåten ungefär 10 minuter. Fartyget sjönk mycket sakta varför jag hoppade tillbaka igen och räddade ur hytten min bästa kostym. Jag vågade inte söka efter mera, då fartyget kunde sjunka vilket ögonblick som helst. Det var brustet på mitten. Och hängde samman endast genom brädgången och delvis däcket. Härefter begav sig livbåten över till den tyska trålaren, som förde den räddade besättningen till Den Helder.

I Den Helder fick besättningen på kvällen ett mål mat, bestående av rökt flundra, bröd och margarin. Dagen därpå fördes vi till Amsterdam och utspisades med en tallrik kålsoppa med några potatisbitar i. Livsmedelssituationen i det förr så rika Holland – där man förr kunnat få vad man velat – verkade ytterligt svår. Det enda man kan få är kålsoppa. Befolkningen är synbarligen undernärd och dåligt klädd. Holländarna ha kort på allting, de få sålunda exempelvis inte mer än ett par skor per år, som de få ha både till vardags och till bäst.
Från Amsterdam fördes besättningen till Tyskland, närmast till Bremen.

I Tyskland voro sjömännen i tre dagar. Maten bestod av endast en tallrik kålsoppa med några potatisbitar i om dagen, varför man när man på fjärde dagens kväll anlände till den danska ön Gedse(r) lät det första ordentliga målet mat på fyra dagar: hackad oxbiff, sig väl smaka. Även förläggningsförhållandena i Tyskland voro dåliga. I Stralsund förlades hela besättningen, 34 man, i ett litet rum, där man fick ligga på golvet på madrasser, packade som sillar. Bevakningen var under hela Tysklandsvistelsen synnerligen sträng. Med dragna bajonetter följde SA-män längs hela resan, ända tills besättningen kom till Gedse(r).
− Mellan Hamburg och Lübeck voro vi ute för ett litet intermezzo, berättar hr Nyström. Tre man av oss hade gått in i en kupé på tåget, som enligt vad vi kunde se inte var annat än en rökkupé. Där fanns sålunda askkoppar utsatta och inga anslag om rökningsförbud syntes till. Följaktligen rökte vi. Men som vi sutto där kom en kraftig konduktör, beväpnad som de alltid äro, och sade till oss att ”här får ni inte röka”.
− Men det är ju rökkupé, förklarade jag.
− Nej, svarade han.
− Men det finns ju inget anslag och det finns ju askkoppar.
− Det kostar två mark.
Vi fingo betala två mark per person. Som tur var hade en av oss några mark på sig, annars hade vi väl blivit avkastade. Konduktören lämnade oss dock ett kvitto.
− Rostock var fruktansvärt åtgånget efter den bekanta 1,000-plansräden. Av hela järnvägsstationen, som var större än Stockholms central, fanns inget mera kvar än skelettet. Huvudspåren hade man lagat ihop, men ännu stodo kvar på bangården skelett av järnvägsvagnar. Expeditionerna hade inrymts i träskjul.

Från Danmark kom man äntligen till svensk botten. Och vår glädje var stor över att åter vara på svensk mark, förklarar hr Nyström, en resa genom det nyordnade Europa är minsann ingen nöjesresa.
Hr Nyström har i och med Sigyns minsprängning upplevat sin andra krigsförlisning, då han i maj i fjol i samma rederi och med samma kapten var med om en torpedering utanför Wilhelmshafen.

 

Våga livet för en krona timman!

− Tänker sig hr Nyström ut igen?
− Nej, inte den närmaste tiden. Jag är rätt nöjd nu för ett tag. Det är ganska påfrestande, att ligga ute så här i krigszonerna.
− Men det är ju bra krigsriks?
− Tänker man närmare efter, blir det inte så mycket. Högsta krigsrisken, 300 procent, blir för min del 25 kr. om dagen. Det blir alltså ungefär en kroma timman för att våga livet för. Och det är förresten inte alltid man har högsta risken. En bra slant förtjänar man visserligen, men livet är väl ändock mera värt!
Beträffande det dåliga rykte, som sjöfolket har, betonar hr Nyström, att det i en hel del fall är befogat. Men majoriteten av sjömän är ordentligt folk. Men på nästan varje båt finnas det några rötägg, som drar ner intrycket för hela kåren. Men sådana har inte på sjön att göra. Vi göra också allt för att rota ut dem. På min senaste båt fanns det några rötägg, som söpo upp pengarna så fort de kommo i land och svinade ner sig. Vi anmälde dem för Sjöfolksförbundet. Och de komma nog inte ut igen i första taget. Så småningom skall det nog gå att rota ut rötäggen. (Gotlands Folkblad 26/8 1942) 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"