Föregående sida

Knut Sigurd Svensson

f. 1921 i Askeröd 2, Västerstad, Malmöhus län. (Lund). d. 31/7 1941 i Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län. (Västerstad, Askeröd, Malmöhus län). (Bunge).

Knut var son till husägaren och skomakaren Sigfrid Svensson f. 15/2 1889 i Silvåkra, Malmöhus län, d. 8/9 1965 i Västerstad, Malmöhus län. Gift den 20/2 1921 med Ester Lindau f. 11/3 1899 i Nevitshög, Malmöhus län, d. 16/10 1974 i Slottsstaden, Malmö.

Knuts syskon:

Ester Signe Maria f. 5/5 1922 i Lund. g. Garmert.

Edit Karla f. 9/5 1923 i Västerstad, d. 14/7 2008 i Östra Torn. g. Jönsson.

Sven Valter f. 17/12 1924 i Västerstad, d. 2/5 2008 i Eslöv.

Lars Harry f. 22/12 1926 i Västerstad.

Kurt Axel f. 7/8 1928 i Västerstad, d. 9/5 2001 i Leksberg.

Hanna Ethel f. 10/10 1932 i Lund. g. Pettersson.

   

Korpral, kock, vid KA 3 Kungl. Gotlands kustartillerikårs 6:e kompani. (KA 2 Kungl. Karlskrona Kustartilleriregemente 73/8 komp.).

   

Fick hjärtslag under simturen.

Tragisk händelse i Fårösund.

Vid KA 3 i Fårösund inträffade i torsdags en tragisk händelse i det att en korpral och stamanställd kock vid namn Svensson, till börden skåning, förolyckades under en simtur. Han tjänstgjorde på en hjälpvedettbåt tillhörig kustartilleriet och var sysselsatt med att grädda pannkakor. Besättningen på båten hade kommit överens om att avlägga prov för simborgarmärket och bad en maskinist vara kontrollant. Denne gick med härpå men framhöll för pojkarna, att deltagande måste vara fullt frivilligt och att var och en deltog på egen risk.  Svensson tycks ha fått en kallsup redan efter knappa 25 m. simning – han torde då ha varit i vattnet c:a 4 min. Man hörde ett rop från honom, varefter han sågs sjunka Räddningsförsöken vidtogo omedelbart, men då djupet, där Svensson sjunkit, är 4 à 5 m., lyckades hans kamrater icke under sina dykningar få tag i honom. En roddbåt kom dock mycket snabbt ut till platsen, och från denna fick man med tillhjälp av en båtshake snart upp den förolyckade. En läkare som befann sig på stranden satte genast igång med upplivningsförsök, och dessa fortsatte sedan under regementsläkarens ledning, men allt var förgäves. Det sannolika är, att korpral Svensson råkat ut för en hjärtkollaps. Han var icke känd som någon god simmare men lär ha yttrat att han kunde simma 100 m.

(Gotlänningen 1, 2/8 1941)

 

Till vila i hembygdens jord.

Stoftet efter den omkomne, korpral Knut Sigurd Svensson, bördig från Askeröds församling, Malmöhus län, fördes kl. 1 i middags ombord på ångaren Visby för vidare transport till hemorten. En avdelning kustartillerister bildade häck när kistan fördes över landgången och I 18:s musikkår utförde sorgemusik. Ombord på ångaren förekom därefter kransnedläggning. Kransar hade sänts bl. a. från officerare och kamrater vid KA 3.

Samma dag på f. m. hölls en sorgehögtid i Bunge kyrka, varvid den avlidnes befäl och kamrater närvoro. Kistan, som var svept i en svensk fana, hade förut placerats i koret. Den högtidliga akten inleddes med att folkskollärare M. Niklasson på orgeln spelade Åses död av Grieg. Sedan psalmen 377:1-3 sjungits höll pastor I. Björk en betraktelse utgående från Jes. 40:30-31 och sjöng begravningsmässan. Efter ytterligare psalmsång spelade hr Niklasson Elegie av Beethoven. Kistan bars sedan av kamrater ut ur kyrkan under det att en trupp från kustartilleriet bildade häck. Med bil fördes därpå kistan till hamnen i Visby.

(Gotlands Allehanda 2/8 1941. Gotlänningen 4/8 1941)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"