Föregående sida

Axel Gösta Andersson - Dingby

f. 4/7 1918 i Stora Tuna, Borlänge, Domnarvet, Kopparbergs län d. 28/8 1942 i Visby av ruptura lionalis commotus cerebri uræmia. Olyckshändelse: fall utför berg. Begravd den 6/9 1942 i Stora Tuna.

   

Han var son till transportarbetaren Axel Andersson f. 13/7 1891 i Ore, Kopparbergs län. Gift den 25/7 1914 med Signe Erika Blomgren f. 4/4 1895 i Östervåla, Västmanlands län, d. 15/3 1966 i Borlänge kbfd, Kopparbergs län. Skilda den 1/10 1927.

Göstas syskon:

Iris Helga Erika f. 21/11 1915 i Stora Tuna, d. 27/9 2002 i Skarpnäck. g. Eriksson.

Modern gifte om sig den 21/11 1929 med verkstadsarbetaren Karl Arvid Ahlström f. 1/9 1888 i Stora Tuna, Kopparbergs län, d. 15/8 1951 i Borlänge kbfd, Kopparbergs län.

Barn i hans tidigare äktenskap:

Vera Linnéa f. 20/6 1911 i Stora Tuna, d. 1/1 2004 i Stora Tuna. g. Lidman.

Anna Margit f. 27/6 1914 i Stora Tuna, d. 7/7 1997 i Falu Kristine. g. Lindström.

De flyttade 1918 till Tjärnbygge i Borlänge. Fadern vägare.

De flyttade 1923 till Domnarvet, Borlänge.

Fadern flyttade den 3/6 1923 till Kanada.

Gösta, modern och systern flyttade 1926 till Tjärnbygge, Borlänge.

De flyttade 1927 till Domnarvet, Borlänge.

-----------------------------------------------------------------------

Gösta var trolovad med Signe Gunhild Vendela Pettersson f. 19/8 1924 i Visby, d. 14/11 1984 i Västerås Badelunda, Västmanlands län

Trolovningsbarn:

Mona Birgitta f. 14/2 1943 i Visby

 

(Sjukhusjournal)

       

Civilanställd bilmekaniker vid A 7 Kungl. Gotlands artillerikår. Värnpliktsnummer: 562 57/38, värvad vid A 7 i två år.

 

 

En svår olyckshändelse inträffade i natt vid Lummelundsväg. Bilmekanikern Gösta Dingby, som är fastlänning till börden men civilanställd vid A 7, hade varit ute tillsammans med några kamrater, och vid 23,30-tiden i natt hade man skilts åt, varvid Dingby förklarat, att han ämnade gå hem ensam. I morse saknade man honom på arbetet, varför man begav sig ut till den plats, där Dingby skilts från det övriga sällskapet. Efter någon timmes sökande fann man Dingby nedanför det branta berget strax norr om professor Roosvals villa vid Muramaris. Han var då man anträffade honom sanslös men kvicknade så småningom till. Man håller för troligt att han fallit utför berget samt blivit liggande sanslös till dess han nu anträffades. Man styrde om så att Dingby snarast möjligt blev införd till lasarettet, där han nu vårdas.

Dr Nordqvist framhåller på Gotlänningens förfrågan i dag på middagen, att det ännu är omöjligt att bestämt uttala sig om arten av de skador Dingby ådragit sig, men sannolikt har han erhållit invärtes skador. Han skulle på eftermiddagen underkastas en närmare undersökning. (Källa: 913)

 

Svåra skador. Bilmekanikern vid A 7 Gösta Dingby, som natten till i går ramlade ned för det branta berget vid Muramaris, hade ådragit sig en svår inre blödning och fått mjälten söndertrasad, varför den måste opereras bort. Dingby har fått flera blodtransfusioner. Även om tillståndet i dag är förhållandevis gott är dock utgången oviss, meddelar chefsläkaren på lasarettet dr Nordqvist på Gotlänningens förfrågan.

(Källa: 914)

 

Bilmekanikern vid A 7 Gösta Dingby, som natten till fredag i förra veckan ramlade ned för det branta berget vid Muramaris, avled i går på lasarettet i Visby av sina skador. Han var född i Stora Tuna i Dalarna och var vid sin död 24 år gammal. Efter att ha varit värvad vid A 7 under två års tid erhöll han för ett halvår sedan civilanställning vid kåren. Den bortgångne efterlämnar minnet av en mycket skicklig och arbetsam yrkesman,, allmänt omtyckt och uppskattad såväl av kamrater som överordnade. Som närmast sörjande stå fader och moder, syster samt trolovad. (Källa: 915)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"