Föregående sida

John Ragnar Pettersson

f. 3/7 1932 i Visby (modern bodde och var skriven i Vivlings, Hellvi). d. 10/8 1942 i Vivlings, Hellvi.

John var ”oäkta” son till Agda Selma Ottilia Pettersson f. 24/10 1900 i Hellvi, d. 12/8 1977 i Rute.

Johns ”oäkta” halvsyster:

Mary Lovisa f. 8/11 1917 i Hellvi, d. 31/3 1995 i Rute. g. Rieém.

Modern gifte sig den 1/6 141 med stenarbetaren Karl Ivar Pettersson f. 8/8 1891 i Follingbo, d. 11/8 1960 Rute.

   

 

Dödsolycka i Hellvi i går.

10-årig pojke fick magen söndersprängd.

En hemsk olyckshändelse inträffade vid 17-tiden i går (10/8 1942) i Hellvi. En 10-årig pojke John Pettersson hittade under vandring på Kylleyberget en ammunitionseffekt, troligen en handgranat, vilken exploderade och svårt skadade pojken, som avled vid 23-tiden på lasarettet i Visby.

Olyckan inträffade då gossen var på hemväg efter att ha följt sin halvsyster och hennes son, som varit på besök i hans hem vid Malms, ett stycke på väg. John hade tagit vägen över Kylleyberget och under vandringen hade han tydligen hittat en ammunitionseffekt, som han tagit upp med påföljd att den exploderade. En morbroder till pojken var i närheten då olyckan inträffade, och då han hörde explosionen skyndade han fram till den skadade. Samtidigt ropade han till några grannar i närheten vilka från den närbelägna affären per telefon tillkallade ambulans från Visby. Man ringde även till sjukhuset i Lärbro från vilket dess förste kirurg anlände och lade ett första förband på pojken, som trots sina svåra skador – han hade fått magen söndersprängd så att tarmarna trängde ut samt svåra skador på armar och ben – var vid sans. Pojken fördes sedan med ambulansen till lasarettet i Visby, där man genast företog blodöverföring. Alla ansträngningar att rädda den skadade voro dock resultatlösa och vid 23-tiden avled han.

Hur olyckan tillgått är inte utrett. På olycksplatsen syntes endast en nedsvärtad sten med några flisor ur. Personer som sett röken efter explosionen hålla före, att den inte liknade röken efter dynamitskott utan mera efter en handgranat. Att så kan vara fallet är inte uteslutet, då militären förra året hade övningar på den plats olyckan inträffade. Pojkens yttrande att han hittat en kula och han talat om kanon tyder i varje fall på att det varit fråga om en ammunitionseffekt.

Den under så tragiska omständigheter bortryckte beskrives som en pigg och vaken pojke. Han sörjes närmast av styvfader, stenarbetaren Karl Pettersson, moder samt halvsyster. (Gotlänningen 11/8 1942)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"