Föregående sida

Hans Otto Edvard Lundqvist

f. 7/7 1912 i Malmö Sankt Petri Malmöhus län d. 10/8 1977 i Österåker Stockholms län

-----------------------------------

Gift 18/8 1936 med Anneliese Timm f. 21/7 1914 i Tyskland d. 30/6 1985 i Bromma Stockholms stad

Barn:

Barbro Maria f. 12/1 1937 i Sankt Göran Stockholms stad

Anna Elisabet f. 16/3 1939 i Oscar Stockholms stad

Eva Theresia f. 21/7 1940 i Oscar Stockholms stad

Christina Birgitta f. 31/3 1942 i Klara Stockholms stad

Hans Otto Thomas f. 3/6 1944 i Bromma Stockholms stad

        

Vid Vaxholms kustartilleriregemente 1934, reservkadett vid Kustartilleriet 15/2 1936, fänrik i reserven 1938, löjtnant 1939, vid Gotlands kustartillerikår, batteri Trelge 1940. I det civila direktör för Brising & Fagerström filial AB

 

 

Dömd av fältkrigsrätten vid Kungl. Gotlands kustartillerikår den 22 maj 1940 dels jäml. 130 § S.L. för krigsmakten för oförstånd vid utövande av tjänsteplikt, dels jäml. 100 § samma lag för det han utom bemyndigande låtit annan nyttja krigsmaktens tillhörig egendom, dels ock jäml. 94 § andra stycket S.L. för krigsmakten jämf. med 14 kap 9 § allmänna S.L. för vållande till annans död. att jäml. med 33 § S.L. för krigsmakten och 4 kap 1 § allmänna S.L. att hållas i fäng. 6 mån. (Kriminalvårdsanstalten i Visby D2A-29-1937-1941). Straffet började 1/6 1940, slutade 1/12 1940

 

 

Dödsskottet vid kustartilleriet. Löjtnant Lundqvist fick 6 mån. fängelse.

Krigsrätten vid kustartilleriet i målet rörande dödskottet vid en kustartilleriets förläggningar på valborgsmässoafton, varigenom löjtnant Folke Sturle omkom, avkunnade i går dom mot den för händelsen ansvarige, löjtnanten i Kustartilleriets reserv Hans Lundqvist.

Löjtnant Lundqvist dömdes för vållande till annans död m. m. till sex månaders fängelse. (Källa: 1062)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"