Föregående sida

Bertil Gustaf Lyberg

f. 18/11 1920 i Kruse, Alva Gotlands län d. 4/7 1944 i Visby (Lärbro krigssjukhus) av entritis acuta (akut mag- och tarminflammation).

 

Son till Herman Karl Gustaf Lyberg f. f. 29/7 1883 i Levide d. 28/5 1972 i Alva Gotlands län.

Gift med Edit Evelina Eleonora Westergren f. 14/5 1894 i Karlskrona amiralitetsförsamling Blekinge län d. 8/7 1964 i Alva Gotlands län.

Syskon: (fler finns)

Edit Maria Vilhelmina f. 21/5 1916 i Alva Gotlands län

 

Han flyttade den 28/11 1940 till Visby

        

Furir vid Gotlands artillerikår

 

Efter endast fyra dagars sjukdom avled hastigt i går på (4/7 1944) krigssjukhuset i Lärbro furiren vid A 7 Bertil Lyberg, endast tjugofyra år gammal. L. var son till maskinskötare Herman Lyberg och hans maka, f. Westergren, Kruse i Alva, och anställdes för fyra år sedan vid Gotlands artillerikår. Den i så unga år bortgångne efterlämnar minnet av en skötsam och begåvad ung man, vars livsverk mänskligt sett att döma avslutats för tidigt. Med föräldrar och syskon deltaga i den tunga sorgen många kamrater och vänner. (Gotlänningen 5/7 1944)

 

 

 

Dödsfall. - Efter endast några dagars sjukdom avled på Lärbro krigssjukhus i går furiren vid A 7 Bertil Lyberg. Han var bördig från Alva och vid sitt så oväntade frånfälle endast tjugotre år gammal. Den i så unga år bortryckte efterlämnar minnet av en präktig ung man,  vars avsikt var att fortsätta sin militära bana, som nu obevekligen stäcktes av döden. Det hastiga dödsfallet har väckt sorg och förstämning i vida kretsar Värst drabbar sorgen givetvis, föräldrarna, byggnadssnickaren Herman Lyberg och hans maka, samt syskonen, tre bröder och en syster. (Gotlands Allehanda 5/7 1944) 

 

 

Gravsten på Alva kyrkogård

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"