Föregående sida

Bengt Arne Georg Hansson

f. 1/6 1922 i Blästorp, Borrby, Kristianstads län. d. 25/4 1989 i Ystad, Malmöhus län.

Inskriven vid Visby lasarett den 27/2 1944, utskriven den 20/3 1944.

Ogift.

Han var son till arbetaren Johan Albreckt Hansson f. 27/5 1880 i Borrby, Kristianstads län, d. 23/7 1964 i Borrby, Kristianstads län. Gift den 27/11 1910 med Anna Maria Magnusson f. 27/11 1885 i Kverrestad, Kristianstads län, d. 16/11 1965 i Borrby, Kristianstads län.

   

1944 vpl. 2900 7/42 vid A 7 Kungl. Gotlands artillerikårs 10. batt.

   

Rör dem inte!

Olycka med blindgångare vid Blåhäll.

På alla övningsfält är sedan någon tid anslag uppsatta som varna för att taga befattning med upphittade ammunitionseffekter. Krigspersonal undervisas jämväl av sina chefer beträffande riskerna att syssla med upphittad ammunition och är skyldig att meddela upphittade projektiler o. dyl.

Trots instruktioner och varningar tycks missöden icke kunna undvikas när klåfingrighet och oförstånd tager överhand. Sålunda inträffade vid artillerikårens förläggning i Blåhäll på söndagen ett missöde, som dock av allt att döma kom att förlöpa förhållandevis lyckligt.

En värnpliktig hade på skjutfältet hittat en 7,5 cm projektil, som till det yttre var alldeles oskadad och som han alltså hade anledning förmoda var farlig att handskas med. I avsikt att skaffa sig ett minne från skjutfältet tog han projektilen med sig till förläggningen och lyckades där utan missöde taga bort tändinrättningen. Han ansåg det sedan lämpligt att taga bort laddningen i projektilen och för den skull tände han på innehållet i projektilkroppen med en tändsticka. Resultatet blev en kraftig explosion, varvid den värnpliktige skadades i ansiktet av de splittrade krutskärvorna. Som tur var höll projektilen, varför några sprängstycken icke uppkommo. Från lasarettet i Visby, där den skadade nu vårdas, meddelas att några risker för framtida men sannolikt icke föreligger.

Händelsen är ett typiskt exempel på vad oförstånd kan leda till och får bliva en allvarlig maning för att låta bli att leka med de farliga tingen som tyvärr då och då bliva kvar på skjutfältet efter själva skjutningen, innan röjning hunnit utföras. (Källa: 780)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"