Föregående sida

Folke Fredrik Bertil von Porat

f. 17/8 1890 i Komministergården, Österåker, Södermanlands län. d. 20/12 1915.

Begravd den 1/1 1916 på Botkyrka kyrkogård, kv. L, nr. 3.

  

Folke var son till komminister Karl Gustaf Ulrik Emil von Porat f. 12/5 1848 i Berga, Kronobergs län, d. 30/1 1916 i Botkyrka, Stockholms län. Gift den 11/12 1879 med Syster Anna Martina Cederholm f. 16/4 1857 i Norra Åsum, Kristianstads län, d. 24/3 1920 i Kungsholm, Stockholm av diabetes mellitus.

Folkes syskon:

Carl Hjalmar Vilhelm f. 6/9 1880 i Österåker, d. 30/10 1950 i Borås Caroli.

Tage Gustaf Henrik f. 2/7 1882 i Österåker, d. 4/11 1969 i Oscar.

Anna Gerda Wilhelmina f. 21/11 1887 i Österåker, d. 5/2 1981 i Katarina. g. Nordström

 

De flyttade den 12/11 1897 till Tumba Nedergård, Botkyrka. Folke sjökapten, fadern komminister.

Folke flyttade den 27/10 1913 till Karlskrona amiralitetsförsamling. Reservunderofficers- aspirant.

Folke skrevs in i Karlskrona amiralitetsförsamlings obefintlighetsbok 1930. (sic). Det finns, underligt nog, ingen uppgift att han flyttat från församlingen. Han var följaktligen inte skriven i församlingen då han avled.

   

”Till sjöss. Inskr. i Gefle Sjömanshus № 6492.” Värnpliktsnummer: F. 60 237/11.  Reservunderlöjtnant på kanonbåten H M S Skuld.

   

En beklaglig händelse timade vid 8-tiden i morse (20/12 1915) ombord å kanonbåten Skuld, i det andre tjänstgörande officeren ombord reservunderlöjtnant Folke Fredrik Bertil von Porat vid sagda tid inne i sin hytt å fartyget sköt sig en kula i hufvudet. Då man skyndade in i hytten, var den lefnadströtte ännu vid lif, men om en stund slocknade den matt flämtande lifsgnistan.

Händelsen som gifvetvis väckt sorg och förstämning bland såväl befälet som manskapet ombord, så mycket mera som någon anledning till den sorgliga tilldragelsen icke kunnat utrönas, inträffade, då Skuld befann sig ute å hafvet. Fartyget vände genast och återkom hit vid 9-tiden i morse.

Underlöjtnant von Porat, som var född 1890 och bördig från Södermanland samt son till t. f. kyrkoherden i Gothem E. von Porat, utnämndes i fjol till underlöjtnant i flottans reserv.

Polisförhör hölls i förmiddags och det tages för gifvet, att självmordet begåtts under ett anfall af sinnesförvirring. (Källa: 33)

  

 

Tragedien å Skuld. Stoftet af reservunderlöjtnant F. von Porat, som i måndags morse under ett oförklarligt utbrott af lifsleda tog sig af daga ombord å kanonbåten Skuld, fördes i morse med ång. Hansa härifrån till Stockholm för att jordas å Salems kyrkogård. Kistan täcktes af vackra kransar med band i svenska färgerna.  (Källa: 32) 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"