Föregående sida

Henry Sten Erik Johansson

f. 22/7 1918. d. 26/8 1940 i Kata 2, Västerås, Västmanlands län, (Lärbro krigssjukhus), av appendicitis acuta gangrænosa perforans c…. peritonit diffusa. Begravd den 1/9 1940 i Västerås. Ogift. Verkstadsarbetare.

   

Värnpliktig nr. 413 45/38 vid F 1 Kungl. Västmanlands flygflottilj.

 

 

En militär sorgeakt

ägde i går eftermiddag rum i Lärbro kyrka, Sten Henry Johansson, flygflottiljen, som föregående dag avlidit på krigssjukhuset, bringades en avskedshälsning från befäl och kamrater vid flottiljen. Kistan hade bisatts i kyrkan, där en trupp från flottiljen med kapten Näslund i spetsen hade infunnit sig jämte sjukhusets sköterskepersonal m. fl. Högtidligheten inleddes med psalmen 66, varpå kyrkoherde G. Coldemo höll en betraktelse med utgångspunkt från Ps. 90: 12. Sedan ytterligare en psalm, 600: 6-7, sjungits bringades den bortgångne unge mannen ett sista farväl, varvid flottiljchefen samt en underofficer och en av den avlidnes kamrater nedlade kransar. Kistan utbars därpå till den väntande likbilen, som fortsatte till Visby. I afton föres stoftet med båten till fastlandet, där jordfästningen äger rum i Västerås om söndag. (Källa: 1321) 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"