Föregående sida

Carl Peter Ramberg

f. 4/4 1778 i Lima Kopparbergs län d. 15/1 1854 Hamngården i När Gotlands län

---------------------------------------

Gift 1:a med Anna Erica Svarts f. (Nora Örebro län)

Gift 2:a 1817 med Inga Margareta Isberg f. 15/6 1783 i Sörmland d. 23/11 1825 i Öja Gotlands län

Gift 3:e 16/7 1826 med Hedvig Elisabeth Tigerström f. 6/12 1793 i Visby d. 2/2 1866 i Källunge Gotlands län.

Barn:

Carl Petter f. 1806 i Stockholm

Carl Eric f. 14/8 1807 i Stockholm (Officer)

Sara Carolina f. 25/5 1819 i Hejde Gotlands län

Carl Axel Mauritz f. 15/3 1827 i Rone Gotlands län

Charlotta Elisabeth f. 9/5 1829 i Rone Gotlands län

Hedvig Maria f. 6/2 1831 i Rone Gotlands län

Inga Johanna f. 2/4 1832 i Rone Gotlands län d. 5/5 1832 i Rone

Carl Johan f. 22/11 1833 i Rone Gotlands län

   

Rustmästare vid Stockholms borgerskap II bataljon 1807, rustmästare i Upplands III lantvärnsbataljon 19/4 1808, fanjunkare 29/4 1808, gjorde 1808 års fälttåg i Finland och bevistade affärerna vid Lemo 19/6 - 20/6 1808, där han blef sårad, Kimito vid 2/8 1808, fänrik 8/7 1808, fänrik i armén 29/6 1809, deltog i 1813 - 1814 års fälttåg i Tyskland, Holstein, Brabant och Norge som regementskvartersmästare vid Pommerska landtvärnsbataljonen och därunder slagen vid Grossbeeren och Dennewitz, vid Fredriksort samt bevistade 1814 affärerna vid Ideslätten, Rockstad, Austerlund och Tryggestad, löjtnant vid Gotlands nationalbeväring 21/2 1815, avgick från tjänsten 19/12 1818, tullinspektör i Rone.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"