Föregående sida

Karl Gunnar Bertil Nilsson

f.  9/11 1924 i Hejde, Gotlands län (Bertil föddes i Hejde, med de bodde och var skrivna i Ocksarve. Hemse), d. 16/7 1945 i Hemse, Gotlands län ”drunknad genom olyckshändelse vid badning.” Begravd den 24/7 1945 i Linde.

Civilt yrke: Elektriker.

Bertil var son (trolovningsbarn) till drängen Karl Gunnar Tage Nilsson f. 5/5 1903 i Linde, Gotlands län, d. 15/8 1978 i Linde, Gotlands län, (Iliansgården Hemse). Gift kyrkligt den 4/7 1925 med tjänarinnan Elsa Magdalena Hassellöf f. 26/5 1906 i Hejde, Gotlands län, d. 5/5 1977 i Linde, Gotlands län.

De flyttade den 30/10 1925 till Myrungs, Linde. Fadern jordbruksarbetare.

De flyttade den 4/2 1927 till Gervalds, Hejde. Fadern arrendator.

De flyttade till Myrungs, Linde den 12/12 1927. Fadern jordbruksarbetare.

Bertil flyttade den 11/ 1943 till Hemse. Affärsbiträde, elektriker.

   

Värnpliktig 430-18-44 vid KA 2 Kungl. Karlskrona kustartilleriregemente.

   

Lindebo omkom vid drunkning

Tragisk olycka under badning utanför Karlskrona

En tragisk drunkningsolycka inträffade i måndags vid Karlskrona kustartilleriregemente, varvid en värnpliktig, Bertil Nilsson från Myrungs i Linde omkom under badning.

Nilsson hade på måndagen begivit sig ned till regementets badplats vid Gräsvik vid tiden för utspisning av middagsmålet omkring kl. 17. Han hade gått att bada ensam, varför det inte fanns något vittne till olyckan. Vid 21-tiden hade hans kläder påträffats utan att Nilsson stod att finna. Man befarade därvid att en olycka inträffat och anmälan gjordes till dagbefälet. Man företog genast draggningar, vilka gåvo till resultat att Nilssons kropp påträffades ett mindre stycke från badbryggan. Läkare konstaterade vid företagen undersökning, att livet flytt för flera timmar sedan och att Nilsson drabbats av kramp.

Den så tragiskt omkomne var son till jordbruksarbetaren Tage Nilsson, Myrungs i Linde, och efterlämnar sim närmast sörjande föräldrar och syskon. Nilsson var 21 år gammal och fullgjorde nu sin rekrytutbildning vid Karlskrona kustartilleriregemente. Han var känd som en synnerligen skötsam ung man och har under de tre senaste åren varit bosatt i Hemse, där han hade anställning vid kraftverket. (Gotlänningen 18/7 1945)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"