Inskriven vid Visby sjömanshus. Krigsseglare under 2:a världskriget på trupptransportfartyg, Libertyfartyg etc. torpederad i Stilla Havet av en japansk u-båt.