Vid Gotlands artillerikår 1/11 1930, konstituerad konstapel 1939, vid 1. luftvärnsbatteriet 2/9 1939 -24/4 1940, vid Gotlands kustartillerikår 25/1 1940, vid 2. kompaniet, furir, vid 4. automatkanonbatteriet 1942 - 1943, vid Gotlands artillerikår 29/11 1943, vid 29. luftvärnskanonbatteriet 29/11 1943 - 11/7 1945

 

Dömd av kårchefen 5/10 1931 till 2 dagars vaktarrest för försummelse i fullgörande av tjänsteplikt. Dömd 8/9 1932 av kårchefen till 6 dagars vaktarrest för fylleri och oanständigt uppförande.