Sergeant vid F 1 Kungl. Västmanlands flygflottilj.