Föregående sida

Gustaf Adolf Langborg

f. 10/3 1874 Dunker Nyköpings län d. 25/9 1899 i Visby

--------------------------------

Gift 7/5 1899 med Matilda Albertina Lindqvist f. 13/9 1871 i Visby d. 4/11 1960 i Visby

Barn:

Hilda Annie Charlotta Mathilda f. 9/9 1899 i Visby

       

1. Konstapel vid Gotlands artillerikår

 

 

Difteriepidemien vid artillerikåren

Difteriepidemien vid artillerikåren torde nu få anses vara hämmad till sin utsträckning , i det inte nytt fall af sjukdomen inträffat.

En af de af sjukdomen angripne, förste konstapeln vid 1 batteriet G. A. Langborg angreps emellertid, efter att ha blifvit nästan kvitt nervfebern, af en annan sjukdom, lunginflammation , hvilken i måndags afton ändade den unge mannens lif.

Konstapel Langborg, som var född 10 Mars i Dunkers socken, Södermanland, tog år 1891 anställning vid kåren och befordrades år 1893 till konstapel. I tjänsten har han, enligt hans förmäns utsago, visat nit och intresse samt städse gjort sig förtjänt af sina öfverordnades förtroende. Hans kamratkrets saknar i honom en präktig kamrat, och till tecken härpå anlagt åtta dagars sorg. L. var gift och sörjes närmast af en ung hustru och ett spädt barn.

Om själfva orsaken till epidemiens uppkomst har man ej kunnat vinna full utredning. Men då man misstänker, att denna är att söka i något dricksvattnet i kasernen tillfördt smittoämne, har man nu verkstält noggranna rensningsarbeten af vattenledningsrören och cisternerna inom kasernbyggnaden för att förekomma smittans vidare spridning.

Från de i Skåne insjuknade har man ännu ej haft någon underrättelse. (Källa: 1718)

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"