Föregående sida

Nils Adolf von Malmborg

f. 16/10 1883 i Jakob och Johannes Stockholms stad d. 28/6 1924 i Hedvig Eleonora Stockholms stad

 

Son till Carl Gustaf von Malmborg o h h Hedvig Elisabeth Aurora

-----------------------------------

Gift 9/8 1911 i Oskars kyrka i Stockholm med Torborg Göös Widinghoff f. 9/4 1889 i Klara Stockholms stad d. 7/11 1949 i Engelbrekt Stockholms stad

Barn:

Nils Clarence f. 9/5 1912 i Adolf Fredrik Stockholms stad

Marianne Cecilia Elisabet f. 14/11 1920 i Hedvig Eleonora Stockholms stad

Ingrid Elsa Margareta f. 22/5 1922 i Hedvig Eleonora Stockholms stad

       

Mogenhetsexamen 1902, kadett vid kustartilleriet 1902, sergeant 1904, utexaminerad från sjökrigsskolan 1905, underlöjtnant vid kustartilleriet 1905, löjtnant 1908, genomgick kurs i radiotelegrafering 1907, sjökrigshögskolans allmänna kurs 1910 och minkurs 1912, minofficer vid flottans station 1909–1911, vid Fårösunds kustartilleridetachement 1915-17, kapten 1916, vid Vaxholms kustartilleriregemente 1917, avsked med tillstånd att kvarstå i kustartilleriets stam 1918, erhöll tillstånd att inträda i kustartilleriets reserv 1919

 

Såsom vedermäle för visadt nit och duglighet i fullgörandet af sitt lifsfarliga värf, nämligen att desarmera iland flutna minor å Gotlands kuster, erhöll han 1917 Wasaorden. Han har också oskadliggjort hundratals dylika och på Gotland benämnes han "den store mindödaren".

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"