Föregående sida

Ragnar Gustaf Hjalmar Engström

f. 23/1 1883 i Madesjö Kalmar län d. 8/12 1958 i Oscar Stockholms stad

-------------------------------------------------------------------

Gift 1:a 12/10 1907  med Gerd Kaijser f. 25/1 1886 i Enköping Uppsala län d. 24/4 1976 i Kungsholm Stockholms stad (Frånskilda)

Gift 2:a 10/12 1926 med Britta Gunhild Kristina Price f. 15/11 1905 i Adolf Fredrik Stockholms stad d. 5/1 2007 i Oscar Stockholms stad

Barn:

Sune Gustaf Artur f. 22/7 1908 i Vaxholm Stockholms län d. 2/11 1987 i Ystad Malmöhus län

Ruth Elsa Gunhild f. 9/1 1910 i Johannes Stockholms stad d. 26/8 1986 i Adolf Fredrik Stockholms stad

       

Studentexamen i Karlskrona 1901, underlöjtnant vid kustartilleriet 1903, löjtnant 1906, allmän kurs vid Sjökrigshögskolan 1908-09, artillerikurs 1909-10, adjutant vid kustartilleriets skjutskola 1910-11, vid Kungl. Vaxholms kustartilleriregementes detachement i Fårösund 1912, regementsadjutant och regementskvartermästare vid Vaxholms kustartilleriregemente 1913-16, kapten 1915, i kustartilleriets stab 1916-25, Marinstaben 1925-27, lärare vid Sjökrigshögskolan 1922-26, major 1926, avdelningschef i flygstaben 1926, överstelöjtnant 1933, i kustartilleriets reserv 1937

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"